Kontakt
Stowarzyszenie Papierników Polskich
Siedziba

Skrytka pocztowa 200
Pl. Komuny Paryskiej 5A
90-007 Łódź

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 633 35 66
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

KRS: 0000099788
Regon: 007021844
NIP: 725 001 29 24


Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408
00-140 Warszawa
Tel./Fax: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Media społecznosciowe

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Papierników Polskich
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - info@spp.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu

Masz pytania? Napisz do nas.

Formularz