• English version
Muzeum Papiernictwa

Muzeum Papiernictwa mieści się z pochodzącym z 1605 r. młynie papierniczym – bezcennym zabytku techniki. Budynek jest jednym z najciekawszych pod względem architektonicznym obiektów przemysłowych w Europie. Elementami charakterystycznymi dla papierni są dach kryty gontem, zakończony od zachodu barokowym szczytem wolutowym oraz oryginalny pawilon wejściowy.

Tradycje czerpania papieru w Dusznikach sięgają XVI stulecia; pierwsza wzmianka o tutejszej papierni pochodzi z 1562 r., a dotyczy sprzedaży udziałów w czerpalni przez Ambrożego Teppera Mikołajowi Kretschmerowi. Pierwsza papiernia uległa zniszczeniu podczas powodzi w 1601 r. Młyn odbudowano i czerpanie papieru wznowiono w 1605 r.

Dla zwiedzających Muzeum Papiernictwa otwarto w 1968 r., a po trzech latach wprowadzono pokazową produkcję papieru czerpanego. Czerpalnia prędko stała się atrakcją przyciągającą każdego roku dziesiątki tysięcy turystów.

Muzeum zgromadziło wiele cennych zabytków związanych z papiernictwem, drukarstwem oraz miejscowością Duszniki Zdrój. Są to m.in.:

  • kolekcja zabytkowych sit papierniczych i papierów z filigranami,
  • dawne maszyny wykorzystywane w papiernictwie i drukarstwie,
  • jedna z najcenniejszych w Europie kolekcja przyrządów do badania właściwości papieru.

Muzealne wystawy prezentują historię papiernictwa, technologię przemysłu papierniczego w XIX-XX w. oraz dzieje drukarstwa. Można tu obejrzeć, jak w przeszłości wytwarzano papier. Powstające wg dawnej techniki arkusze nadają się do pisania i drukowania (powstają na nich wydawnictwa okolicznościowe, dyplomy, zaproszenia, wizytówki a nawet książki bibliofilskie).

Każdy zwiedzający może wziąć udział w warsztatach czerpania papieru, a wyprodukowane przez siebie arkusze otrzymuje na pamiątkę pobytu w Muzeum.

Dzięki unikatowej architekturze budynku papierni, ciekawym ekspozycjom oraz pokazowej produkcji papieru, dusznickie Muzeum zaliczane jest do największych atrakcji turystycznych, które zwiedzając Polskę warto zobaczyć.

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju
57-340 Duszniki Zdrój, ul. Kłodzka 42
tel. + 48 74 8669248, tel/fax + 48 74 8669 020
e-mail: biuro@muzpap.pl
strona: www.muzpap.pl

Papiernia jest położona przy międzynarodowej trasie E-67.