Nasi przedstawiciele

CEPI

Udział w pracach władz CEPI:

 • Walne Zgromadzenie CEPI - Maciej Kunda
 • Zarząd CEPI - Maciej Kunda
 • CEO Forum - Maciej Kunda
 • Rada Dyrektorów Stowarzyszeń Narodowych CEPI - Janusz Turski

Udział w pracach Komitetów CEPI:

 • Komitet ds. Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Zdrowia - Maciej Doliwa(International Paper Kwidzyn)
 • Komitet ds. Zmian Klimatu i Energii - Aneta Muskała(International Paper Kwidzyn)
 • Komitet ds. Recyklingu - Katarzyna Godlewska(SPP)
 • Komitet ds. Leśnictwa - Robert Motała (Stora Enso)
 • Grupa Robocza ds. Statystyki - Michał Jastrzębski (SPP)
 • Grupa Robocza ds. EU-ETS - Aneta Muskała (International Paper Kwidzyn)

 

FEFCO

Udział w pracach władz FEFCO:

 • Walne Zgromadzenie FEFCO - Paweł Rogalka
 • Zarząd FEFCO - Paweł Rogalka
 • Rada Dyrektorów Stowarzyszeń Narodowych FEFCO - Janusz Turski

Udział w pracach Komitetów FEFCO:

 • Komitet ds. Komunikacji - Zbigniew Krzyżak (Eurobox)
 • Komitet ds. Produkcji - Łukasz Nęcki (Aquila)
 • Komitet ds. Standardów - Wojciech Rutkowski (Smurfit Kappa)
 • Komitet ds. Legislacji - Janusz Turski (SPP)
 • Task Force przy Komitecie ds. Rynku i Środowiska - Marek Motylewski (Mondi)