• English version
PROGRESS

XIX Konferencja i Wystawa PROGRESS'17 koncentrować się będzie na następujących zagadnieniach:

  •     główne czynniki kształtujące rozwój przemysłu papierniczego na świecie - globalizacja, ochrona środowiska, technologie informatyczne, rosnące zużycie makulatury;
  •     trendy i innowacje na rynku surowców, papieru i tektury;
  •     najnowsze technologie wytwarzania mas włóknistych, papieru i tektury;
  •     surowce i środki pomocnicze do produkcji mas włóknistych i papieru - drewno i surowce niedrzewne, makulatura, wypełniacze, pigmenty, kleje i inne;
  •     maszyny i urządzenia;
  •     nowe technologie i urządzenia do produkcji opakowań z tektury falistej;
  •     projektowanie wyrobów z papieru i tektury falistej przyjaznych środowisku;
  •     jakość papieru i wyrobów z papieru
  •     zagadnienia energetyczne;
  •     gospodarka cyrkularna i efektywność wykorzystania surowców.


Wystawa i sesja plakatowa
Równolegle z obradami dwudniowej konferencji odbędzie się sesja plakatowa prezentująca prace naukowo-badawcze oraz techniczna, w której uczestniczyć będą producenci idostawcy maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej, systemów informatycznych oraz surowców i środków pomocniczych.