• English version
Rada Klubu Papiernika w Łodzi
  • Stanisław Matczuk - przewodniczący
  • Maria Żubrzak - wiceprzewodnicząca
  • Jadwiga Kolbuszewska - sekretarz
  • Michał Janiga
  • Urszula Kembłowska
  • Małgorzata Michniewicz - członek Prezydium
  • Jarosłąw Palenik
  • Jadwiga Stufka-Olczyk
  • Tadeusz Szczepański - członek Prezydium
  • Agmieszka Wysocka-Robak

Informacje odnośnie działalności Klubu Papiernika dostępne są w zakładce "Klub Papiernika"