Sekcja Tektury Falistej

Sekcja Tektury Falistej Stowarzyszenia Papierników Polskich zrzesza podmioty gospodarcze (członków wspierających SPP) – producentów lub/i przetwórców tektury falistej. W pracach Sekcji członkowie reprezentowani są przez osoby zarządzające podmiotami gospodarczymi lub przez nie upoważnione.

Celem działalności Sekcji jest: reprezentowanie interesów jej członków wobec organów administracji publicznej i samorządowej, ocena bieżących i przyszłych problemów producentów i przetwórców tektury falistej oraz wymiana informacji związanych z produkcją tego asortymentu. Do Sekcji Tektury Falistej należy 20 członków wspierających SPP.

Radę Dyrektorów Sekcji stanowią prezesi lub dyrektorzy przedsiębiorstw – członków Sekcji.

Działalność Sekcji Tektury Falistej roku obejmuje:

 • Reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji publicznej i samorządu gospodarczego.
 • Współpracę międzynarodową, w tym udział w pracach komitetów FEFCO oraz opracowywanie odpowiednich dokumentów związanych z tą współpracą.
 • Monitorowanie procesów legislacyjnych w UE i w Polsce oraz popularyzacja norm i przepisów UE.
 • Działalność lobbingowa na rzecz branży papierniczej w kraju oraz poprzez FEFCO na forum europejskim.
 • Ocenę bieżących i przyszłych zagrożeń dla producentów tektury falistej i opakowań.
 • Zbieranie i opracowywanie danych statystycznych o przemyśle papierniczym oraz ich dystrybucja w kraju i za granicą.
 • Zbieranie materiałów, opinii oraz uzgadnianie wspólnego stanowiska przedsiębiorców dotyczącego spraw surowcowych, energetycznych, ochrony środowiska, warunków pracy, polityki celnej, podatkowej i innych istotnych dla branży.

Bieżący nadzór nad pracami Sekcji sprawuje Rada Dyrektorów Sekcji. Między posiedzeniami Rady Dyrektorów, pracami Sekcji kieruje Prezydium.

Prezydium Sekcji Tektury Falistej:

 • Paweł Rogalka (przewodniczący) - Aquila, VPK Packaging
 • Tomasz Żebrowski - Stora Enso Poland
 • Zbigniew Krzyżak - Eurobox Polska
 • Piotr Rachowski - TFP
 • Jacek Niewęgłowski - Smurfit Kappa Polska
   

SPP reprezentuje członków Sekcji Tektury Falistej w Europejskiej Federacji Producentów Tektury Falistej (FEFCO), jako członek stowarzyszony. Przedstawicielem SPP w Zarządzie FEFCO jest Paweł Rogalka, przewodniczący Sekcji Tektury Falistej.

Uczestnictwo w FEFCO stwarza jego członkom możliwość zapoznania się z sytuacją na europejskich rynkach tektury falistej poprzez dostęp do:

 • informacji dotyczących ogólnogospodarczego i sektorowego rozwoju każdego z krajów członkowskich FEFCO (Europejska Federacja Producentów Tektury Falistej), za pośrednictwem sprawozdań sporządzanych przez te kraje,
 • kwartalnych i rocznych danych statystycznych gromadzonych, przetwarzanych i publikowanych w raportach FEFCO,
 • informacji nt. tendencji rynkowych w każdym z krajów członkowskich i konkurencji na rynku substytutów (poprzez stworzenie możliwości ciągłej wymiany opinii między członkami),
 • nowinek technicznych dotyczących produkcji, warunków pracy lub innowacji wpływających na poprawę jakości,
 • prac prowadzonych w Komitetach FEFCO, gdzie Klub ma swoich przedstawicieli.

Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w opiniowaniu tworzonych w Polsce aktów prawnych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ekologicznych.

Działalności Sekcji finansowana jest ze składek jej członków. Ich wysokość zależy od zaplanowanego zakresu działania Sekcji. Dodatkowo, członkowie Sekcji wnoszą składki, będące refundacją składki wniesionej przez SPP do FEFCO (Europejskiej Federacji Producentów Tektury Falistej), proporcjonalnie do ilości wyprodukowanej przez nich tektury falistej.

Zestawienie adresów członków Sekcji Tektury Falistej:

ADAMS SP. Z O.O.

Prezes - Adam Skrzyniarz
ul.Nowina 20, 62-081 Przeźmierowo, Baranowo
TEL. : centrala - (+48 61) 6507777,
FAX : (+48 61) 6608341
www.firmaadams.pl

 • Pudła i pudełka z tektury falistej

____________________________________________________________________________________________________________

AQUILA WRZEŚNIA Sp. z.o.o.

Dyrektor - Paweł Rogalka
ul. Objazdowa 6a, 62-300 Września
tel/fax 061 650 1900/ 061 650 1914

www.aquila.vpk.pl

 • Tektura falista

AQUILA RADOMSKO Sp. z.o.o.

Dyrektor - Paweł Rogalka
ul. Przedsiębiorców 1, 97-500 Radomsko
tel/fax 061 650 1900/ 061 650 1914

www.aquila.vpk.pl

 • Tektura falista

_________________________________________________________________________________________________________________

AQUILA BRZEG Sp. z.o.o.

Dyrektor - Paweł Rogalka
ul. Parkowa 28, 49-318 Skarbimierz
tel/fax 061 650 1900/ 061 650 1914

www.aquila.vpk.pl

 • Tektura falista

______________________________________________________________________________________________________________

DS SMITH POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Prezes - Krzysztof Sadowski
ul. 17 Stycznia 45D, 02-146 Warszawa
TEL. : centrala - (+48 41) 3673900
FAX : (+48 41) 3456440
www.dssmith.com.pl

 • Tektura falista
 • Kartonaże z tektury falistej

EUROBOX POLSKA SP. Z O.O.

Prezes - Zbigniew Krzyżak
Przesiadłów 1, 97-225 Ujazd
TEL. : centrala - (+48 44) 7341001
FAX : (+48 44) 7341010
www.eurobox.com.pl

 • Tektura falista
 • Pudła

 

MODEL OPAKOWANIA SP. Z O.O.

Dyrektor - Krzysztof Jażdżyk
ul. Szwajcarska 1, 23-400 Biłgoraj
TEL. : centrala - (+48 84) 6869100,
FAX : (+48 84) 6869200
www.modelgroup.com

 • Tektura falista
 • Opakowania

MONDI BZWP Sp. z o.o.

Dyrektor - Sebastian Markiewicz
ul. Zamenhofa 36, 57-500 Bystrzyca Kłodzka
TEL. : centrala - (+48 74) 8117910,
FAX : (+48 74) 8117913
www.mondigroup.com

 • Tektura falista
 • Opakowania z tektury falistej

MONDI CORRUGATED ŚWIECIE Sp. z o.o.

Dyrektor Generalny - Dawid Pilcek
ul. Bydgoska 1, 86-100 Świecie
TEL. : centrala - (+48 52) 5670900,
FAX : (+48 52) 5670999
www.mondigroup.com

 • Tektura falista
 • Opakowania z tektury falistej

MONDI DOROHUSK Sp. z o.o.

Dyrektor - Tomasz Jasielski
Brzeźno 1, 22-174 Brzeźno
TEL. : centrala - (+48 82) 5627100,
FAX : (+48 82) 5661432
www.mondigroup.com

 • Tektura falista
 • Opakowania z tektury falistej

MONDI SZCZECIN Sp. z o.o.

Dyrektor - Marek Szpila
ul. Słoneczna 20, 72-123 Kliniska k/ Szczecina
TEL. : centrala - (+48 91) 4698701,
FAX : (+48 91) 4698703
www.mondigroup.com

 • Tektura falista
 • Opakowania z tektury falistej

MONDI WARSZAWA Sp. z o.o.

Dyrektor - Mariusz Sobieraj
ul. Tarczyńska 98, 96-320 Mszczonów
TEL. : centrala - (+48 46) 8572780,
FAX : (+48 46) 8572781
www.mondigroup.com

 • Tektura falista
 • Opakowania z tektury falistej

RAWIBOX S.A.

Dyrektor - Krzysztof Kadys
ul. Podmiejska 14, 63-900 Rawicz
TEL. : (+48 65) 5460300
FAX : (+48 65) 5462234
www.rawibox.com.pl

 • Pudła
 • Tektura falista

SMURFIT KAPPA POLSKA SP. Z O.O.

Prezes - Pim Wareman
ul. Klasyków 36, 03-163 Warszawa
TEL. : centrala - (+48 22) 3308200
FAX : (+48 22) 3308203
www.smurfitkappa.pl

 • Pudła
 • Tektura falista

STORA ENSO POLAND SA

Prezes - Tomasz Żebrowski
Al. Wojska Polskiego 21, 07-401 Ostrołęka
TEL. : centrala - (+48 29) 7640200
FAX : (+48 29) 7640002
www.storaenso.com

 • Celuloza SA nbl
 • Masa półchemiczna
 • Olej talowy
 • Papier na warstwy płaskie tektury
 • Papier na warstwy pofalowane tektury
 • Papier pakowy
 • Papier workowy
 • Worki
 • Torby
 • Tektura falista
 • Pudła

TOP-THIMM OPAKOWANIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

Dyrektor - Jeremiasz Zaleski
ul. Katowicka 188, 43-100 Tychy
TEL. : centrala - (+48 32) 7933300
FAX : (+48 32) 7933399
www.top-packaging.pl

 • Tektura falista
 • Opakowania z tektury falistej

TFP SP. Z O.O.

Prezes - Lucjana Kuźnicka-Tylenda
ul. Katowicka 26, Dziećmierowo, 62-035 Kórnik
TEL. : centrala - (+48 61) 8170268
FAX : (+48 61) 8972309
www.tfp.com.pl

 • Tektura falista
 • Pudła z tektury falistej

VPK PACKAGING Sp. z.o.o.

Dyrektor - Paweł Rogalka
ul. Objazdowa 6a, 62-300 Września
tel/fax 061 650 1900/ 061 650 1901

www.aquila.vpk.pl

 • Opakowania

_________________________________________________________________________________________________________________

WERNER KENKEL SP. Z O.O.

Właściciele: Adam i Damian Kenkel
Prezes - Halina Florek

Krzycko Wielkie, ul. Mórkowska 3, 64-117 Krzycko Małe
TEL. : centrala - (+48 65) 5331500
FAX : (+48 65) 5331700
www.wernerkenkel.com.pl

 • Tektura falista
 • Pudła

Pliki do pobrania:

rodzaj pliku nazwa wielkość
pdf Regulamin Sekcji Tektury Falistej 171,094 kb pobierz ›