Słownik Papierniczy Angielsko-Polski

Zachęcamy do nabywania drugiej edycji słownika papierniczego angielsko-polskiego wydanego w 1991 r. pod redakcją J. Robowskiego. Najnowsze wydanie zostało uzupełnione o około 6000 haseł i zawiera 27320 terminów z takich dziedzin papiernictwa, jak surowce włókniste, środki pomocnicze, rodzaje wytworów papierniczych, przetwórstwo, maszyny
i urządzenia, energia, ochrona środowiska, gospodarka wodna i ściekowa, odpady z przemysłu celulozowo-papierniczego.

W słowniku znajdą się również terminy z dziedzin pokrewnych papiernictwu, jak poligrafia, leśnictwo oraz terminy ogólnotechniczne z chemii, analityki i technologii chemicznej. Ponadto uwzględni terminy odnoszące się do najnowszych procesów, wyrobów i urządzeń w przemyśle celulozowo-papierniczym i przetwórczym.

Cena: 110 zł brutto + koszty przesyłki

Zamówienia przyjmowane są pod adresem slownik@spp.pl