Władze stowarzyszenia

Władze Stowarzyszenia Papierników Polskich VIII kadencji (2016 - 2020)

Prezes – Maciej Kunda

Rada

 1. Jerzy Janowicz - Sekcja Papieru
 2. Marek Ściążko - Sekcja Papieru
 3. Maciej Doliwa - Sekcja Papieru
 4. Halina Florek - Sekcja Tektury Falistej
 5. Paweł Rogalka - Sekcja Tektury Falistej
 6. Tomasz Żebrowski - Sekcja Tektury Falistej
 7. Konrad Olejnik - Sekcja Infrastruktury
 8. Andrzej Głębowski - Sekcja Techniki

  Zastępcy członków Rady
  1. Tomasz Katewicz - Sekcja Papieru
  2. Piotr Rachowski - Sekcja Tektury Falistej
  3. Danuta Ciechańska - Sekcja Infrastruktury
  4. Małgorzata Michniewicz - Sekcja Techniki

Komisja Rewizyjna

 1. Tadeusz Ginalski - sekretarz
 2. Urszula Janiga
 3. Tadeusz Kolbuszewski - przewodniczący
 4. Jarosław Palenik - wiceprzewodniczący
 5. Włodzimierz Szewczyk

  Zastępcy członków
  1. Agnieszka Struszczyk
  2. Krystyna Szadowiak-Pakowska

Komisja Nominacyjna

 1. Elżbieta Baranek - przewodnicząca
 2. Michał Janiga - wiceprzewodniczący
 3. Marek Kryczka
 4. Agnieszka Wysocka-Robak
 5. Maria Żubrzak

  Zastępcy członków
  1. Kazimierz Przybysz 

Zarząd


Maciej Kunda
Prezes

 

Paweł
Rogalka
I WiceprezesKonrad
Olejnik
Wiceprezes

Jerzy
Janowicz
Wiceprezes
 


Andrzej
Głębowski
Wiceprezes
 

Janusz Turski
Dyrektor Generalny
Katarzyna Godlewska
Dyrektor Biura

 
 
Jadwiga Kolbuszewska - sekretarz