Wycieczka do zakładu Werner Kenkel w Bochni

Wycieczka techniczna Klubu Papiernika

do zakładu produkcji tektury i opakowań Werner Kenkel w Bochni

28 – 29 maja 2019

W wycieczce wzięli udział członkowie Klubu Papiernika oraz pracownicy Biura Stowarzyszenia Papierników Polskich. Po dotarciu na teren zakładu Werner Kenkel w Bochni, uczestnicy wycieczki zostali bardzo serdecznie przywitani przez członków zarządu fabryki na czele z Panią Prezes Haliną Florek.

Na wstępie została przedstawiona prezentacja multimedialna, dzięki której uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z historią powstania i rozwoju firmy, jej teraźniejszością, profilem produkcji oraz planami dalszego rozwoju. Następnie zwiedzano oddziały produkcji tektury i oddziały przetwórcze. Przetwórstwo obejmuje projektowanie i produkcję gotowych opakowań, ściśle dopasowanych do wymagań i potrzeb klientów w tym również odpowiednie zadruki.

Program turystyczny wycieczki, towarzyszący zasadniczemu celowi technicznemu, objął:

  • zwiedzanie kopalni soli w Bochni,
  • przejazd do Buska Zdroju, kolację koleżeńską w hotelu Gromada zlokalizowanym w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Zdrojowego, 29 maja rano możliwość indywidualnego zwiedzenia Parku Zdrojowego,
  • przejazd autokarem na górę Świętego Krzyża (szczyt Łysej Góry), zwiedzanie klasztoru Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, w którym przechowywane są Relikwie Drzewa Krzyża Świętego,
  • wizytę w miejscu związanym z dziecinnymi latami życia Stefana Żeromskiego – wieś Ciekoty: Centrum Edukacyjne „Szklany Dom” oraz zrekonstruowany dworek rodziny Żeromskich,
  • zwiedzanie Parku Etnograficznego w Tokarni, stanowiącego niezwykłe muzeum wsi ziemi kieleckiej,
  • zwiedzanie zamku królewskiego w Chęcinach.

 

Notatkę sporządziła:

Małgorzata Michniewicz