Zarząd

 


Maciej Kunda
Prezes

 

Paweł
Rogalka
I WiceprezesKonrad
Olejnik
Wiceprezes

Jerzy
Janowicz
Wiceprezes
 


Andrzej
Głębowski
Wiceprezes
 

Janusz Turski
Dyrektor Generalny
Katarzyna Godlewska
Dyrektor Biura