Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu

www.odbiorcyenergii.pl/foeeig

Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG) jest dobrowolnym porozumieniem 8 organizacji branżowych skupiających funkcjonujące w Polsce zakłady przemysłowe. Zostało powołane 20 sierpnia 2007 r. a jego głównym celem jest tworzenie przyjaznych warunków dla rozwoju na obszarze Polski działalności produkcyjnej poprzez obniżanie kosztów energii (elektrycznej, ciepła i gazu), poprawę efektywności energetycznej oraz rozwój energetyki przemysłowej.

Prezydium

 • Henryk Kaliś – Przewodniczący
 • Olga Dzilińska-Pietrzak – Wiceprzewodnicząca
 • Elżbieta Rozmus
 • Piotr Kardaś
 • Radosław Żydok
 • Ryszard Maciejak (Mondi Świecie)

W ramach FOEEiG funkcjonują następujące zespoły robocze:

 • Zespół zadaniowy ds. polityki klimatycznej
 • Zespół zadaniowy ds. efektywności energetycznej
 • Zespół zadaniowy ds. rynku gazu
 • Zespół zadaniowy ds. Carbon Border Tax
 • Zespół zadaniowy ds. rynku mocy
 • Zespół zadaniowy ds. systemu rekompensat
 • Zespół zadaniowy ds. energetyki przemysłowej
 • Zespół zadaniowy ds. Rynku energii elektrycznej, polityki energetycznej i systemów wsparcia OZE i CHP

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy