Historical Committee

 • Maciej Szymczyk (Museum of Papermaking, Duszniki) – chairman
 • Karolina Dyjas (Museum of Papermaking, Duszniki) – secretary
 • Leszek G. Grabowski (Łódź)
 • Marzanna Marcinkowska (Łódź)
 • Stanisław Matczuk (Łódź)
 • Tadeusz Szczepański (Łódź)

Publishing Committee

 • Joanna Wiatroszak (Przegląd Papierniczy, Łódź) – chariwoman
 • Jolanta Krysicka (Łódź)
 • Urszula Kembłowska (Łódź)
 • Tomasz Perek (Unico, Łódź)
 • Maria Żubrzak (Przegląd Papierniczy, Łódź)

The Polish Paper Review Advisory Committee

 • Andrzej Głębowski – SPP
 • Jerzy Janowicz – Stora Enso Poland S.A. Ostrołęka
 • Michał Jarczyński – Artcic Paper Kostrzyn S.A.
 • Urszula Kembłowska – Łódź
 • Aneta Muskała – MM Kwidzyn Sp. z o.o.
 • Maciej Kunda – Mondi Świecie SA
 • Lucjana Kuźnicka-Tylenda – TFP Sp. z o.o.
 • Ewa Kopania – IBiWCh
 • Konrad Olejnik – IPiP PŁ
 • Maja Mejsner – PMPoland S.A.
 • Marek Ściążko – Velvet CARE Sp. z o.o.
 • Alicja Biel-Tyralska – CPiP PŁ
 • Paweł Rogalka – Digit Pack Sp. z o.o.
 • Michał Wrembel – ICT Poland Sp. z o.o.

The Board of Papermaker’s Club in Łódź

 • Stanisław Matczuk
 • Maria Żubrzak
 • Małgorzata Michniewicz
 • Michał Janiga
 • Urszula Kembłowska
 • Jadwiga Stufka-Olczyk
 • Tadeusz Szczepański
 • Agnieszka Wysocka-Robak

How to contact us?

Stowarzyszenie Papierników Polskich
The Association of Polish Papermakers

Main office
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

SPP Warsaw Office
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Contact form