The SPP Authorities 2020 – 2024

Chairman – Aneta Muskała

 Council

 1. Maciej Doliwa – Paper Section
 2. Daniel Andrzejak – Paper Section
 3. Marek Ściążko – Paper Section
 4. Piotr Rachowski – Corrugated Board Section
 5. Paweł Rogalka – Corrugated Board Section
 6. Tomasz Żebrowski -Corrugated Board Section
 7. Konrad Olejnik – Engineering Section
 8. Andrzej Głębowski – Technical Section

Deputy members

 1. Miłosz Sudoł – Paper Section
 2. Zbigniew Krzyżak – Corrugated Board Section
 3. Maciej Bródka – Engineering Section
 4. Wojciech Niemczyk – Technical Section
 5.  

Audit Committee

 1. Tadeusz Kolbuszewski – chairman
 2. Krystyna Szadowiak-Pakowska – secretary
 3. Urszula Janiga
 4. Włodzimierz Szewczyk
 5. Tadeusz Szczepański

Deputy member

 1. Agnieszka Struszczyk

Nomination Committee

 1. Elżbieta Baranek
 2. Maria Żubrzak
 3. Agnieszka Wysocka-Robak
 4. Michał Janiga
 5. Marek Kryczka

Deputy members

 1. Janusz Gradecki
 2. Kazimierz Przybysz

How to contact us?

Stowarzyszenie Papierników Polskich
The Association of Polish Papermakers

Main office
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

SPP Warsaw Office
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Contact form