The SPP Authorities 2024 – 2028

Chairman – Tomasz Katewicz

 Council

 1. Michał Jarczyński – Paper Section
 2. Maciej Doliwa – Paper Section
 3. Marek Ściążko – Paper Section
 4. Tomasz Żebrowski – Corrugated Board Section
 5. Marcin Grabowski – Corrugated Board Section
 6. Jacek Niewęgłowski -Corrugated Board Section
 7. Konrad Olejnik – Engineering Section
 8. Andrzej Głębowski – Technical Section

Deputy members

 1. Wanda Ciesielczuk – Paper Section
 2. Radosław Dziuba – Engineering Section
 3. Tomasz Garbowski – Technical Section
 4.  

Audit Committee

 1. Urszula Janiga
 2. Mariusz Reczulski
 3. Tadeusz Kolbuszewski
 4. Izabela Podawczyk
 5. Jadwiga Stufka-Olczyk

Deputy members

 1. Justyna Wietecha
 2. Tadeusz Szczepański

Nomination Committee

 1. Elżbieta Baranek
 2. Michał Janiga
 3. Maria Żubrzak
 4. Agnieszka Wysocka-Robak
 5. Małgorzata Michniewicz

Deputy members

 1. Sylwia Jagodzińska
 2. Konrad Chlubek

How to contact us?

Stowarzyszenie Papierników Polskich
The Association of Polish Papermakers

Main office
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

SPP Warsaw Office
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Contact form