21 lutego 2019r. w siedzibie NOT w Łodzi odbyło się spotkanie członków Klubu Papiernika. Spotkaniu przewodniczył S. Matczuk. Wzięło w nim udział 25 osób.

W programie zaplanowano wystąpienie prof. K. Przybysza, podsumowujące jego 60-letnią pracę na rzecz papiernictwa oraz prelekcję dr hab. inż. P. Przybysza prezentującą firmę Natural Fibers Advanced Technologies (NFATech).

Prof. K. Przybysz w autoprezentacji „60 lat z papiernictwem” przedstawił swoją „drogę” zawodową związaną z naszą branżą. Jej początek sięga 1959 r., w którym ukończył Technikum Papierniczego we Włocławku. W 2013 r. przeszedł na emeryturę. Obecnie współpracuje z firmą NFATech w ramach prowadzonych przez nią badań oraz usług ekspercko-technicznych.

Dr hab. inż. P. Przybysz przybliżył uczestnikom spotkania genezę oraz zakres działalności prowadzonej przez siebie firmy Natural Fibers Advanced Technologies.

Wśród osiągnięć firmy wymienił opracowanie technologii produkcji papierów o niskiej wartości wskaźnika Cobb60 (poniżej 3 g/m2) przeznaczonych do produkcji opakowań dla roślin bobowatych (soi) oraz z technologii umożliwiającej wytwarzanie papieru z nanocelulozy o czystości 99,9%. Czystość wytwarzanego papieru umożliwia jego stosowanie do celów medycznych. W trakcie dyskusji, która nastąpiła po referatach dyskutowano m.in. o sposobach pozyskiwania nanocelulozy, jej oczyszczania oraz rodzaju wykorzystywanego drewna.

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy