Rada Producentów jest organem doradczym Rady Stowarzyszenia Papierników Polskich w sprawach przemysłu papierniczego w Polsce.

W skład Rady Producentów wchodzą prezesi/dyrektorzy wszystkich podmiotów gospodarczych i instytucji będących członkami wspierającymi Stowarzyszenia albo osoby przez nich upoważnione.

Wypracowane przez Radę Producentów wspólne stanowiska przemysłu w nurtujących go sprawach, przedstawiane są przez władze SPP odpowiednim organom decyzyjnym w kraju.

Działalność ta służy zarówno umacnianiu pozycji SPP wśród przedsiębiorców, jak i wspieraniu ich w celu poprawy pozycji wobec konkurencji poprzez:

  • integrację środowiska przedsiębiorców,
  • wpływanie na kształt polityki gospodarczej,
  • dostarczanie wiarygodnych informacji,
  • współpracę z zagranicą.

 

Pliki do pobrania

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy