Stowarzyszenie Papierników Polskich jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej.

Janusz Turski, Dyrektor Generalny SPP pełni funkcje:

  • członka Prezydium KIG,
  • reprezentanta SPP w Komitecie ds. energii i polityki klimatycznej.

O Krajowej Izbie Gospodarczej

Krajowa Izba Gospodarcza jest największą niezależną organizacją biznesu w Polsce. Powstała w 1990 roku. Reprezentuje największą liczbę przedsiębiorców, łącząc ponad 150 organizacji biznesowych.
65 Izb branżowych
59 Izb regionalnych
18 Izb bilateralnych
14 pozostałych organizacji (stowarzyszenia, związki pracodawców, fundacje)


Strategiczne obszary działalności

Rzecznictwo interesów polskich przedsiębiorców

Krajowa Izba Gospodarcza prowadzi monitoring działalności ustawodawczej Sejmu, przekazujemy zbiór postulatów przedsiębiorców do Rządu, Parlamentu, Kancelarii Prezydenta i organów UE.

Współpraca międzynarodowa

Krajowa Izba Gospodarcza stale współpracuje z Rządem (towarzyszące delegacje biznesowe przedstawicieli MR i MSZ) oraz agencjami rządowymi (PAIiIZ, PARP, ARR) w ramach realizacji projektów międzynarodowych.

Wydarzenia KIG

m.in.: Kongres Innowacyjnej Gospodarki, Forum Młodych Przedsiębiorców, Gospodarcze i Dyplomatyczne Otwarcie Roku, Europejski Meeting Gospodarczy, spotkania z przedstawicielami Rządu, konferencje branżowe, konferencje i szkolenia.

Wspieranie polskiego eksportu

Krajowa Izba Gospodarcza organizuje seminaria, konferencje i inne wydarzenia poświęcone poszczególnym rynkom zagranicznym, szczególnie istotnym z punktu widzenia perspektyw rozwoju polskiego eksportu, np.: Indie, Iran, Turcja, Brazylia, Algieria. Ponadto KIG świadczy szereg usług obejmujących wystawianie świadectw pochodzenia towarów, legalizację dokumentów handlowych, wystawianie Karnetów ATA oraz innych świadectw i zaświadczeń.

Realizacja projektów unijnych

W latach 2009-2016 zrealizowaliśmy niemal 40 projektów finansowanych ze środków UE oraz funduszu norweskiego i szwajcarskiego, w tym 12 wspólnie z PARP. W ich ramach przeszkoliliśmy 28 000 osób w całej Polsce.


Umowy międzynarodowe

Krajowa Izba Gospodarcza jest członkiem Eurochambres i Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu. KIG ma podpisane umowy o współpracy z większością narodowych izb gospodarczych na świecie.

W zakresie integracji europejskiej Krajowa Izba Gospodarcza aktywnie współpracuje z:
Eurochambres Stowarzyszeniem Europejskich Izb Przemysłowo-Handlowych z siedzibą w Brukseli integrującym europejski samorząd gospodarczy i lobbującym w instytucjach UE na rzecz interesów przedsiębiorców; zwłaszcza w kwestiach tworzonych uregulowań prawnych mogących wpływać na kondycję firm. www.eurochambres.eu

Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, ciałem opiniująco – doradczym Komisji Europejskiej.

KIG prezentuje głos przedsiębiorców UE w postaci opinii i stanowisk środowiska biznesu na szczeblu unijnym wobec polityk lub projektów uregulowań prawnych. Formułowane przez KIG opinie powstają często w oparciu o badania wśród przedsiębiorców. Szereg projektów o tematyce unijnej, realizowanych przez KIG wspólnie z partnerami unijnymi oraz izbami członkowskimi KIG przyczynia się do wzmocnienia zarówno pozycji izb gospodarczych jako reprezentantów środowiska przedsiębiorstw jak i pozycji konkurencyjnej firm zrzeszonych w izbach.

Elektroniczny Punkt Kontaktowy

Krajowa Izba Gospodarcza jako partner Ministerstwa Gospodarki w realizacji projektu „Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej” w zakresie Działania „Uruchomienie Elektronicznego Punktu Kontaktowego”, serdecznie zaprasza do zapoznania się z funkcjonalnościami elektronicznego Punktu Kontaktowego (ePK) za pośrednictwem platformy biznes.gov.pl.

Elektroniczny Punkt Kontaktowy umożliwia przedsiębiorcom znalezienie szczegółowych informacji o interesującej ich dziedzinie działalności gospodarczej, takich jak właściwe przepisy prawa, kontakty do organów realizujących procedurę czy sposobów i warunków dostępu do rejestrów publicznych. EPK oferuje także pomoc przedsiębiorcom poprzez „Help Desk”, gdzie na pytania przedsiębiorców odpowiadają konsultanci oraz eksperci z właściwych urzędów administracji publicznej oraz instytucji otoczenia biznesu.

 

Kontakt

Karolina Sierakowska
Krajowa Izba Gospodarcza
Partner projektu
tel. 22 630 96 57
e-mail: ksierakowska@kig.pl

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 633 35 66
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy