Antologia opracowań historycznych doc. Włodzimierza Budki

Stowarzyszenie Papierników Polskich wspólnie z Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju wydało zbiór opracowań wybitnego historyka papiernictwa – docenta doktora Włodzimierza Budki (1894-1977). Prowadzonym przez Niego żmudnym badaniom nad przeszłością wyrobu papieru na ziemiach polskich zawdzięczamy ogromny postęp w badaniach nad dziedziną wytwórczości uznawaną za niezwykle istotną dla rozwoju cywilizacji. Ustalenia dokonane przez Włodzimierza Budkę, pomimo upływu ponad trzech dekad od Jego śmierci, do dziś są podstawą naszej wiedzy o licznych młynach papierniczych. 59 artykułów, rozpraw i recenzji Jego autorstwa, publikowanych w licznych czasopismach zebrał Leszek Goetzendorf Grabowski a naukowo opracował dr Józef Dąbrowski – członkowie Komisji Historycznej Stowarzyszenia. Organizacyjnego wsparcia inicjatywie udzielili pracownicy Muzeum Papiernictwa (liczne opracowania przedrukowane w „Antologii” pochodzą ze zbiorów dusznickiej placówki). Skład i druk wykonano w drukarni Bogdana Kokocińskiego w Nowej Rudzie.

Publikacja jest adresowana nie tylko do historyków papiernictwa; interesujące dla siebie tematy odszukają tu miłośnicy dziejów gospodarczych Polski oraz historii kultury. Mamy nadzieję, że „Antologia” przyczyni się do wzrostu zainteresowania tradycjami wytwarzania papieru w naszym kraju.

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy