CEPI

Udział w pracach władz Cepi:

 • Walne Zgromadzenie Cepi – Aneta Muskała
 • Zarząd Cepi – Marek Ściążko
 • CEO Forum – Aneta Muskała
 • Rada Dyrektorów Stowarzyszeń Narodowych Cepi – Janusz Turski

Udział w pracach Komitetów Cepi:

 • Komitet ds. Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Zdrowia
  • Hanna Ligmanowska (Mondi Świecie)
 • Komitet ds. Zmian Klimatu i Energii
  • Ryszard Maciejak (Mondi Świecie)
 • Komitet ds. Recyklingu
  • Marek Skorwider (Mondi Świecie)
 • Komitet ds. Leśnictwa
  • Robert Motała (Stora Enso)
 • Grupa Robocza ds. Statystyki – Michał Jastrzębski (SPP)
 • Grupa Robocza ds. EU-ETS – Aneta Muskała (MM Group)

 

FEFCO

Udział w pracach władz FEFCO:

 • Walne Zgromadzenie FEFCO – Paweł Rogalka
 • Zarząd FEFCO – Paweł Rogalka
 • Rada Dyrektorów Stowarzyszeń Narodowych FEFCO – Janusz Turski

Udział w pracach Komitetów FEFCO:

 • Komitet ds. Komunikacji – Zbigniew Krzyżak (Eurobox)
 • Komitet ds. Produkcji – Łukasz Nęcki (Aquila)
 • Komitet ds. Standardów – Wojciech Rutkowski (Smurfit Kappa)
 • Komitet ds. Legislacji – Janusz Turski (SPP)
 • Task Force przy Komitecie ds. Rynku i Środowiska – Marek Motylewski (Mondi)

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy