Zagadnienia ogólne oraz rekomendowane standardy dotyczące tektury falistej i opakowań z tektury falistej

Pod auspicjami Stowarzyszenia Papierników Polskich opracowano materiał „Zagadnienia ogólne oraz rekomendowane standardy dotyczące tektury falistej i opakowań z tektury falistej”, zawierający opis standardów obowiązujących w branży tektury falistej i opakowań z niej produkowanych. W tym celu został powołany zespół redakcyjny, złożony z ekspertów i producentów opakowań z tektury falistej. Wykorzystując wiedzę i doświadczenie oraz najlepsze praktyki kooperencji, przedstawiono najistotniejsze zagadnienia z zakresu wytwarzania i przetwarzania tektury falistej: produkcji, technologii, logistyki oraz wymagań prawnych dotyczących producentów tektury falistej i opakowań.

Materiał zawiera wszystkie podstawowe informacje dotyczące surowców stosowanych do produkcji tektury falistej, rodzajów produkowanych tektur falistych i opakowań, procesu wytwarzania tektury falistej i przetwarzania jej na opakowania, istotnych parametrów tektur falistych oraz parametrów opakowań z tektury falistej, a także informacje o wymaganiach stawianych gotowym opakowaniom w zakresie kontaktu z żywnością.

Opracowanie to jest skierowane zarówno do osób pracujących w branży, jak i ich klientów. Może służyć nie tylko jako doskonały przewodnik, ale również jako podstawowy podręcznik – elementarz w branży opakowaniowej. Z całą pewnością powinien ułatwić komunikację między obiema zainteresowanymi stronami – producentami opakowań i ich klientami.

Zagadnienia ogólne oraz rekomendowane standardy dotyczące tektury falistej i opakowań z tektury falistej

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy