Zachęcamy do nabywania drugiej edycji słownika papierniczego angielsko-polskiego wydanego w 1991 r. pod redakcją J. Robowskiego. Aktualne wydanie zostało uzupełnione o około 6000 haseł i zawiera 27320 terminów z takich dziedzin papiernictwa, jak surowce włókniste, środki pomocnicze, rodzaje wytworów papierniczych, przetwórstwo, maszyny i urządzenia, energia, ochrona środowiska, gospodarka wodna i ściekowa, odpady z przemysłu celulozowo-papierniczego.

W słowniku znajdą się również terminy z dziedzin pokrewnych papiernictwu, jak poligrafia, leśnictwo oraz terminy ogólnotechniczne z chemii, analityki i technologii chemicznej. Ponadto uwzględniono terminy odnoszące się do najnowszych procesów, wyrobów i urządzeń w przemyśle celulozowo-papierniczym i przetwórczym.

Cena: 110 PLN + koszt wysyłki

Zamówienia można składać poprzez e-mail: slownik@spp.pl

 
Słownik papierniczy

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy