Wraz ze zmianami ustrojowymi w naszym kraju i w naszej stowarzyszeniowej organizacji zaistniała konieczność podjęcia nowych wyzwań. W 1992 roku po zmianach statutowych SITPP zmieniło nie tylko nazwę na Stowarzyszenie Papierników Polskich, ale też formułę działania. Następstwem tych zmian była podjęta w 1993 r. przez Radę SPP uchwała o powołaniu Klubu Papiernika w Łodzi, który z nowymi celami i zadaniami wynikającymi ze statutu przejął od tej chwili, to co było dobre i sprawdzone w działalności dotychczasowego Łódzkiego Oddziału SITPP, istniejącego od 1946 roku. Klub nasz, zrzeszający przede wszystkim papierników z Łodzi i okolic, stał się reprezentantem Stowarzyszenia wobec terenowych władz samorządowych, będąc jednocześnie uczestnikiem współpracy miedzy stowarzyszeniami na terenie miasta. Wszedł w skład Łódzkiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT na prawach Oddziału.

Wypełniając cele zawarte w statucie SPP, misją naszego Klubu stały się: integracja papierników, kultywowanie tradycji stowarzyszeniowych, kształtowanie wśród członków etyki zawodowej, koleżeńskiej solidarności i wzajemnej pamięci. Na przestrzeni minionych lat służyły temu okolicznościowe około świąteczne spotkania koleżeńskie, a także spotkania z władzami Stowarzyszenia, na których była przekazywana wszelka wiedza o działalności SPP. W ramach poszerzania zainteresowań organizowane są spotkania z przedstawicielami innych dziedzin techniki, gospodarki, czy kultury. Członkowie Klubu mają też okazję uczestniczyć w technicznych wyjazdach do nowoczesnych zakładów branży papierniczej, nie zaniedbując przy okazji poznawania ciekawych miejsc w naszym pięknym kraju.

Minęła właśnie VII kadencja Klubu Papiernika w Łodzi. 17 listopada 2016 r odbyły się wybory do Rady Klubu. Najwyższą władzą jest Walne Zgromadzenie członków Klubu, które wybiera 10 osób do Rady, a ta wyłania spośród siebie 5-osobowe Prezydium, w tym Przewodniczącego.

Skład Rady Klubu na VIII kadencję jest następujący:

  • Stanisław Matczuk – przewodniczący,
  • Maria Żubrzak – wiceprzewodnicząca,
  • Małgorzata Michniewicz – sekretarz,
  • Tadeusz Szczepański – członek prezydium,
  • Michał Janiga,
  • Urszula Kembłowska,
  • Jadwiga Stufka-Olczyk,
  • Agnieszka Wysocka-Robak.

Relacje z wyjazdów i spotkań Klubu Papiernika

Wycieczka do zakładu International Paper Kwidzyn

Wycieczka do zakładu Sofidel w Ciechanowie

Spotkanie Klubu Papiernika: seminarium firmy Natural Fibers Advanced Technologies (NFATech)

Wycieczka do zakładu Werner Kenkel w Bochni

Galeria zdjęć

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy