Rada Zespołu Rzeczoznawców

 • Andrzej Głębowski – wiceprezes SPP
 • Elżbieta Baranek (IBWCH, Łódź)
 • Tadeusz Kolbuszewski (Łódź)
 • Małgorzata Michniewicz (Łódź)
 • Włodzimierz Szewczyk (CPiP PŁ, Łódź)

 

I-8/1. Produkcja mas włóknistych i produktów ubocznych

 • Małgorzata Michniewicz
 • Jarosław Palenik
 • Andrzej Sokół

I-8/2. Produkcja wyrobów papierniczych

 • Elżbieta Baranek
 • Jacek Czechowski
 • Andrzej Głębowski
 • Katarzyna Godlewska
 • Michał Janiga
 • Andrzej Sokół
 • Arkadiusz Szymański
 • Agnieszka Wysocka-Robak
 • Maria Żubrzak

I-8/3. Produkcja przetworów papierniczych

 • Elżbieta Baranek
 • Andrzej Głębowski
 • Georgij Petriaszwili
 • Włodzimierz Szewczyk
 • Antoni Zajdel

I-8/4. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu celulozowo-papierniczego

 • Aleksander Klepaczka
 • Stanisław Matczuk
 • Rolisław Rogut
 • Włodzimierz Szewczyk

I-8/5. Technologia i gospodarka cieplno-energetyczna

 • Aleksander Klepaczka
 • Tadeusz Kolbuszewski

I-8/8. Towaroznawstwo w zakresie surowców i wyrobów

 • Elżbieta Baranek
 • Jacek Czechowski
 • Stefan Jakucewicz
 • Marek Kryczka
 • Krystyna Szadowiak-Pakowska
 • Agnieszka Wysocka-Robak

I-8/9. Ekonomika i organizacja pracy

 • Bogdan Kurczycki

I-8/9/1. Analiza techniczno-ekonomiczna i rynkowa

 • Katarzyna Godlewska

I-8/11. Normalizacja

 • Elżbieta Baranek
 • Katarzyna Godlewska
 • Urszula Janiga
 • Maria Żubrzak

I-8/12. Informatyka i informacja

 • Michał Głębowski
 • Maria Żubrzak

I-8/13. Ochrona środowiska

 • Jacek Czechowski
 • Michał Janiga
 • Małgorzata Michniewicz
 • Andrzej Sokół

I-8/15. Badanie jakości

 • Elżbieta Baranek
 • Jacek Czechowski
 • Andrzej Głębowski
 • Stefan Jakucewicz
 • Urszula Janiga
 • Marek Kryczka
 • Georgij Petriaszwili
 • Krystyna Szadowiak-Pakowska
 • Agnieszka Wysocka-Robak

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy