Współpraca z zagranicą prowadzona jest przez SPP na dwóch płaszczyznach:

  • naukowo-technicznej, poprzez utrzymywanie tradycyjnych kontaktów z naukowo-technicznymi organizacjami papierniczymi na świecie, takimi jak TAPPI w USA, PPTAC w Kanadzie, PITA w Wielkiej Brytanii, FPEA w Finlandii, SPCI w Szwecji, ZELLCHEMING w Niemczech, ATIP we Francji, IPH w Brukseli,
  • biznesowej, poprzez członkostwo w Cepi (Confederation of European Paper Industries), w FEFCO (European Federation of Corrugated Board Manufacturers), UTIPULP (Group of European Market Wood Pulp users), ICFPA (International Council of Forest and Paper Associations) oraz udział w pracach Komitetu Doradczego ds. Produktów Drzewno-Papierniczych przy FAO (ACPWP FAO).

W ramach współpracy naukowo-technicznej między SPP a zagranicznymi stowarzyszeniami, wymienia się informacje nt. organizacji konferencji i sympozjów, wymienia się czasopisma naukowo-techniczne, kooperuje się przy organizacji międzynarodowych konferencji, wymienia się członkostwem honorowym na zasadzie wzajemnej wymiany oraz uczestniczy się bezpłatnie w konferencjach zagranicznych organizowanych przez poszczególne stowarzyszenia.

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy