Sekcja Infrastruktury Stowarzyszenia Papierników Polskich zrzesza następujące podmioty gospodarcze (członków wspierających SPP): jednostki dydaktyczne i badawczo-rozwojowe, biura inżyniersko-projektowe, firmy handlowe, przedsiębiorstwa produkujące maszyny i urządzenia lub świadczące usługi dla przemysłu papierniczego lub przetwarzające wyroby branży papierniczej.

Celem działalności Sekcji jest: reprezentowanie interesów jej członków wobec organów administracji publicznej i samorządowej, ocena bieżących i przyszłych problemów przemysłu papierniczego, wymiana informacji związanych z tym przemysłem oraz pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów produkcyjnych i organizacyjnych wszystkich członków Stowarzyszenia.

Radę Dyrektorów Sekcji stanowią prezesi lub dyrektorzy przedsiębiorstw – członków Sekcji.

Członkowie Sekcji:

INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH – Sieć Łukasiewicza

Dyrektor – Radosław Dziuba
ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź
TEL.: +48 42 6380378
FAX: +48 42 6380379
e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl
www: www.ibwch.lodz.pl

CENTRUM PAPIERNICTWA I POLIGRAFII

Dyrektor – Konrad Olejnik
ul. Wólczańska 219-223, 93-005 Łódź
TEL.: +48 42 6313803
FAX: +48 42 6313801
e-mail: inpapsek@p.lodz.pl
www: www.inpap.p.lodz.pl

VALMET TECHNOLOGIES & SERVICES S.A.

ul. Fabryczna 1, 58-560 Jelenia Góra
TEL.: +48 75 7551061
FAX: +48 75 7551060
e-mail: SMM_JEL_Marketing@valmet.com
www: www.pmpoland.com

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy