W 2014 r. Komisja Historyczna SPP opracowała i wydała drukiem książkę pt.: Dzieje Centralnego Biura Technicznego Przemysłu Papierniczego.

Opracowanie składa się ośmiu rozdziałów poświęconych dziejom przedsiębiorstwa, poczynając od historii miejsca, w którym w 1959 r. rozpoczęło działalność CBTPP, przez rozwój przedsiębiorstwa i lata jego świetności w latach 70. i 80 XX wieku. Omówione są trudności zapoczątkowane w 1989 r., restrukturyzacja z lat 90. XX w. polegająca na pozbyciu się zbędnego majątku produkcyjnego i niepotrzebnych nieruchomości oraz nieudana prywatyzacja z lat 2009-2010, zakończona likwidacją przedsiębiorstwa.

Po rozdziałach zamieszczono galerię fotografii. Ostatnią część książki zajmuje sześć załączników. Pierwszy z nich zawiera skany siedmiu artykułów prasowych o CBTPP, które ukazały się w latach 1963-1990 w różnych czasopismach.

Załącznik drugi składa się z jedenastu „kapsułek pamięci” – krótkich artykułów przedstawiających wydarzenia niezwiązane z działalnością przedsiębiorstwa, jednak będące udziałem jego pracowników, dokumentujące ich aktywność społeczną, sportową czy turystyczną.

Załącznik trzeci zawiera skanyposzczególnych kart Sprawozdania z działalności koła sportowego CBTPP w latach 1961-1968, będącego częścią pozostającego w rękopisie albumu Historia CBTPP. W załączniku czwartym zamieszczono skan Sprawozdania z I Rajdu Samochodowo-Motocyklowego, będącego etapem eliminacji do Mistrzostw i Spartakiady CBTPP z 1967 r.

 

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy