Stowarzyszenie Papierników Polskich jest organizacją o charakterze naukowo-technicznym i menedżerskim, skupiającą członków indywidualnych oraz podmioty gospodarcze, których działalność jest związana z papiernictwem i dziedzinami pokrewnymi.

Celem działalności Stowarzyszenia jest:

  • integracja papierników, kultywowanie tradycji stowarzyszeniowych i dokumentowanie historii papiernictwa, a także kształtowanie wśród członków etyki zawodowej, koleżeńskiej solidarności i wzajemnej pamięci,
  • reprezentowanie środowiska papierników wobec organów administracji publicznej i samorządu gospodarczego,
  • prowadzenie działalności naukowo-technicznej, obejmującej podnoszenie kwalifikacji i popularyzację wiedzy w dziedzinie papiernictwa i w dziedzinach pokrewnych, a w szczególności: zbieranie, przetwarzanie i upowszechnianie informacji dotyczących ilości i jakości produkcji, nowych wyrobów, surowców i półproduktów, eksploatacji maszyn i urządzeń, kontroli i automatyzacji procesów produkcyjnych, energetyki, ochrony środowiska, bezpieczeństwa pracy oraz zagadnień ekonomiczno-organizacyjnych

 

Wynikają z tego trzy zasadnicze kierunki działalności:

  • działalność na rzecz członków indywidualnych i wspierających, poprzez organizację konferencji naukowo-technicznych, sympozjów, seminariów szkoleniowych itp., dzięki czemu zostają stworzone warunki do poszerzania wiedzy. Sprzyja to również integracji środowiska papierniczego,
  • działalność na rzecz członków Sekcji Papieru, Sekcji Tektury Falistej, Sekcji Infrastruktury, obejmująca sprawy związane z polityką celną i ochronną, problemami surowcowymi, obniżaniem kosztów produkcji, zagadnieniami energetycznymi i ekologicznymi. Istotnym elementem jest również gromadzenie i analiza danych statystycznych dotyczących produkcji, importu i eksportu wyrobów przemysłu papierniczego, jak również przekazywanie informacji obejmujących te zagadnienia,
  • działalność ogólna na rzecz branży, w ramach której od 1999 roku na szerszą skalę rozwinięto działalność wspierającą, ukierunkowaną na zmianę wizerunku branży papierniczej, w kontekście polityki proekologicznej oraz wpływu branży na zmiany legislacyjne, dotyczące obrotu makulaturą i kosztów użytkowania środowiska. Działalność ta obejmuje: komunikowanie się z rządem i parlamentem, samorządami lokalnymi i gospodarczymi, z mediami, z organizacjami ekologicznymi, inwestorami, a poza tym organizację konferencji i seminariów o tej tematyce.

 

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy