O Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej to organizacja o 180-letniej tradycji (od 1835 r., gdy w Paryżu powstało Politechniczne Towarzystwo Polskie), zrzeszająca inżynierów i techników federacja 39 Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych skupiających ok. 110 tys. członków indywidualnych kilkanaście tysięcy szkoleń co roku dla ok. 800 tys. osób członkostwo w 46 międzynarodowych organizacjach inżynierskich współuczestniczy w nadawaniu tytułu Inżyniera Europejskiego oraz podnoszeniu kwalifikacji zgodnie z wymogami Unii Europejskiej 48 terenowych jednostek organizacyjnych w całym kraju wspieranie innowacyjność polskiej gospodarki, szczególnie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw prowadzący Program Projektów Celowych i biorący udział w Programie Operacyjnym „Innowacyjna Gospodarka” poprzez Centrum Innowacji NOT prowadzący projekt edukacyjny pt. „Innowacyjna Technika – programy zajęć technicznych dla gimnazjów”.

Przedstawicielem SPP w Radzie Krajowej FSNT-NOT jest Andrzej Głębowski, Wiceprezes SPP.

Stowarzyszenie Papierników Polskich bierze aktywny udział w pracach FSNT-NOT poprzez uczestnictwo w następujących zespołach roboczych:

Komisja Naukowo-Techniczna FSNT-NOT Ochrony Środowiska – Katarzyna Godlewska
Komitet Naukowo-Techniczny FSNT-NOT Polityki Techniczno-Gospodarczej – Michał Jastrzębski
Komitet Naukowo-Techniczny FSNT-NOT Gospodarki Energetycznej – Tadeusz Kolbuszewski
Komitet Naukowo-Techniczny FSNT-NOT Normalizacji, Jakości i Certyfikacji – Michał Jastrzębski

Portal eNOT

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy