Spotkanie Klubu Papiernika z kierownictwem RDLP w Łodzi

16 lutego 2023 r., w siedzibie Domu Technika FSNT NOT w Łodzi, z inicjatywy Stanisława Matczuka, przew. Klubu Papiernika (funkcjonującego w ramach realizacji działalności statutowej Stowarzyszenia Papierników Polskich (SPP)), odbyło się spotkanie przy „pączku” z kierownictwem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi. Gośćmi specjalnymi organizowanego po raz pierwszy w obecnym roku spotkania koleżeńskiego klubowiczów byli: Dariusz Pieniak – dyr. łódzkiej RDLP, Arkadiusz Karbowski – naczelnik wydziału gospodarowania i ochrony ekosystemów miejscowej RDLP.  

Z zadowoleniem informujemy, że z zaproszenia do udziału w wydarzeniu skorzystało liczne grono Członków Klubu, a także pracownicy biura SPP: K. Godlewska, J. Turski, M. Jastrzębski. J. Żubrzak.

Podczas rozmowy można było dowiedzieć się o najważniejszych zadaniach prowadzonych od wielu lat w Polsce przez terenowe jednostki Przedsiębiorstwa Lasy Państwowe.

Zaprezentowany przez naczelnika A. Karbowskiego obszerny materiał skoncentrował się na wyjaśnieniu roli LP w procesie odpowiedzialnego zarządzania zasobami leśnymi i pozyskiwania surowca wykorzystywanego do przerobu przez przemysł.

Wiodącym tematem, który zdominował przebieg niezwykle ciekawego spotkania była realizacja zadań prowadzonych przez Dyrekcję Regionalną LP w Łodzi, ze szczególnym wyeksponowaniem działalności związanej z certyfikacją łańcucha dostaw drewna. Wiele uwagi poświęcono omówieniu specyficznych uwarunkowań związanych z monitorowaniem surowca drzewnego w ramach dwóch systemów promujących zrównoważone wykorzystanie drewna na etapie pozyskiwania, przetwarzania, produkcji i handlu produktami pochodzenia leśnego (np. papier).

Zebrani dowiedzieli się, że w  Polsce w okresie ostatnich dwóch dziesięcioleci weryfikacji pochodzenia drewna z legalnych źródeł służyły dwa niezależnie od siebie funkcjonujące łańcuchy kontroli: PEFC  (Programme for Endorsement of Forest Certification) oraz FSC (Forest Stewardship Council). Jak poinformowano, krajowe standardy zostały akredytowane podczas Zgromadzenia Rady PEFC w 2008 r. Według oceny naczelnika A. Karbowskiego, obecnie PEFC znajduje się w światowej czołówce organizacji zajmujących się certyfikacją gospodarki leśnej, zarówno pod względem certyfikacji lasów, jak i łańcucha dostaw. Jeżeli chodzi o FSC, to jego powstanie było efektem braku porozumienia organizacji rządowych w kwestii powstrzymania wylesiania, co zmotywowało działaczy i przedsiębiorców związanych z gospodarką leśną do poszukiwania skutecznego rozwiązania tego problemu. W 1993 r. wydany został pierwszy certyfikat dla gospodarki leśnej i łańcucha dostaw. Sekretariat FSC, założony w 1994 roku w zalesionym regionie Oaxaca w Meksyku, został przeniesiony do Bonn w Niemczech w 2003 r. System certyfikacji FSC jest obecny w Polsce od końca lat 90-tych, kiedy to certyfikat FSC odpowiedzialnej gospodarki leśnej uzyskały regionalne dyrekcje Lasów Państwowych w Krakowie, Gdańsku, Katowicach i Szczecinku.

Jak stwierdzono, do tej pory Polska zalicza się do tych krajów w Europie, które zajmują czołową pozycję w upowszechnieniu certyfikacji odpowiedzialnej gospodarki leśnej w systemie FSC. Jednakże, jak wyjaśniono, sytuacja ta może ulec gruntownej zmianie wobec zaobserwowania przez Lasy Państwowe postępującego niezrównoważenia interesów w relacji stron umowy licencyjnej. Jak się dowiedzieliśmy, niektóre regionalne dyrekcje LP zadeklarowały w ostatnich kilku miesiącach brak zainteresowania kontynowaniem współpracy z FSC International w Bonn. Jedną z głównych przyczyn, jak podano, ma być brak akceptacji dla mnożących się rygorów oraz rosnącej asymetrii w prawach stron w relacjach z RDLP, co forsuje komercyjny de jure podmiot, jakim jest spółka FSC, zarejestrowana na terenie Niemiec.

Galeria zdjęć

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy