Warsztaty WiseEuropa w ramach projektu „Climate Friendly MaTeRials – mArket CreaTIon through pOlicy iNnovation”

Polski i europejski przemysł stoi przed wyzwaniem osiągnięcia neutralności klimatycznej, wobec czego przedstawiciele sektora oraz inwestorzy domagają się przewidywalnych ram regulacyjnych. Coraz wyraźniej widać, że niezbędna jest korekta istniejących instrumentów oraz wdrożenie innowacyjnych regulacji wspierających transformację europejskiego przemysłu.

WiseEuropa realizuje wspólnie z Climate Strategies oraz DIW Berlin projekt „Climate Friendly MaTeRials – mArket CreaTIon through pOlicy iNnovation” wspierany przez EIT Climate-KIC. W ramach projektu ogranizowane są krajowe warsztaty online, na które serdecznie Państwa zapraszamy.

Podczas pierwszego spotkania, które odbędzie się 10.11.2020 w godz. 12:00-14:00, omówiony zostanie mechanizm działania Carbon Contracts for Difference (CCfD) oraz będzie okazja zastanowić się jak skutecznie wdrożyć ten instrument w Polsce.  

Drugie spotkanie, w dniu 19.11.2020 w godz. 12:00-14:00, poświęcone będzie składce klimatycznej od konsumpcji emisyjnych materiałów oraz zastanowieniu się w jakim stopniu może ona stanowić efektywną formę Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). W szczególności organizatorom zależy na włączeniu głosu uczestników w szerszą dyskusję nad prezentowanym instrumentem.

Wszystkie spotkania, prowadzone w formule online, mają na celu zapewnienie przestrzeni do konstruktywnej rozmowy oraz współpracy między osobami i instytucjami zainteresowanymi niskoemisyjnym rozwojem i wzrostem konkurencyjności polskiego przemysłu. W załączonych dokumentach znajdą Państwo szczegółowe informacje oraz agendę wydarzeń.


Swój udział można zgłosić poprzez email – karolina.marszal@wise-europa.eu do 9.11.2020 do godz. 12.00. Po potwierdzeniu rejestracji otrzymają Państwo link do połączenia, który umożliwi aktywny udział w warsztatach. Informujemy, że można zapisać się zarówno na obydwa, jak i na jedno ze spotkań.

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy