Zbieranie i recykling makulatury ważniejsze niż kiedykolwiek w czasach kryzysu – komunikat European Paper Recycling Council (EPRC)

26 marca 2020 r. struktura szczebla europejskiego, reprezentująca od 20 lat łańcuch wartości papieru (European Paper Recycling Council – EPRC) w komunikacie prasowym budzi powszechną świadomość, że w czasie dynamicznego rozwoju kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa nie mniej ważne jak samo zwalczanie choroby COVID-19 jest zmobilizowanie istniejącej infrastruktury organizacyjno-technicznej do kontynuowania czynności, które związane są ze zbieraniem makulatury gromadzonej w systemie selektywnej zbiórki gospodarowania odpadami. W treści apelu podkreślono, że połączenie wysiłku społecznego i sektora biznesu w obszarze gospodarowania odpadami powinno być traktowane jako wyzwanie priorytetowe w wyborze strategii działań, które mogą znacznie redukować ryzyko gwałtownego wzrostu liczby zachorowań w efekcie szerzenia się wyjątkowo niebezpiecznego dla zdrowia i życia ludzi patogena chorobotwórczego.  

Wszyscy zainteresowani mogą uzyskać więcej informacji na ten temat dostępna pod adresem:

www.paperforrecycling.eu

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy