Aneta Muskała nowym Prezesem SPP

Informujemy, że decyzją IX Kongresu Papierników Polskich funkcję Prezesa Stowarzyszenia Papierników Polskich w Kadencji 2020-24 objęła Pani Aneta Muskała.

Aneta Muskała z branżą celulozowo-papierniczą związana jest od ponad dwudziestu lat. Od początku kariery zatrudniona w koncernie International Paper. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Polsce, Belgii i Rosji. Od 2016 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu International Paper Kwidzyn. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne oraz studiów podyplomowych z Psychologii Przywództwa na SWPS w Sopocie.

Jako główne wyzwanie dla SPP na obecną kadencję wskazuje m.in. aktywny udział Stowarzyszenia, w ramach działań wspierających, w procesie legislacyjnym, który intensyfikuje się wskutek szeregu nowych inicjatyw regulacyjnych Komisji Europejskiej. Zadaniem Stowarzyszenia będzie zgłaszanie stosownych opinii i propozycji poprawek do stanowionego prawa, a także stały monitoring regulacyjny i budowanie mapy ryzyk, jakie stoją przed branżą.

– Jestem głęboko przekonana, że dzięki efektywnej współpracy firm członkowskich oraz kooperacji z administracją polską i unijną, nadchodzące zmiany regulacyjne będą stanowić nowy impuls dla rozwoju branży. Aktywna postawa naszego Stowarzyszenia przyczyni się do poprawy warunków funkcjonowania naszych przedsiębiorstw i zachowania przez nie konkurencyjności, podniesienia jakości stanowionego prawa, a w konsekwencji utrzymania wartościowych miejsc pracy w regionach, gdzie funkcjonujemy oraz wzrostu koniunktury gospodarczej w Polsce.

Gratulujemy wyboru na funkcję Prezesa SPP i cieszymy się z możliwości współpracy w nowej kadencji.

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy