Apel branży drzewnej do premiera Donalda Tuska

Wczoraj, 21 marca, organizacje branży drzewnej wystosowały do premiera list, wytykając w nim błędy nowej władzy i apelując o podjęcie pilnych działań.

Polski sektor drzewny od kilku lat doświadcza załamania rynku i spadku sprzedaży. W ostatnim okresie sytuacja stała się wręcz dramatyczna. Na początku stycznia br. Ministerstwo Klimatu i Środowiska podjęło decyzję o tymczasowym objęciu ochroną ścisłą 10 obszarów leśnych. Co więcej, resort pracuje nad rozwiązaniem systemowym, w którym znajdzie się więcej obszarów objętych wstrzymaniem lub ograniczeniem pozyskania drewna. Niestety, decyzja ta nie została w żaden sposób skonsultowana ani ze stroną społeczną, ani gospodarczą, nie konsultowano tych działań nawet z naukowcami zajmującymi się przyrodą i leśnictwem.

Branża drzewna jest oczywiście świadoma potrzeby zwiększenia w Polsce powierzchni obszarów chronionych. Jednak zawsze należy wypracować takie działania z udziałem wszystkich interesariuszy, a to oznacza, że chroniąc przyrodę należy również zadbać o stronę gospodarczą.

Polski przemysł drzewny traci konkurencyjności, ogranicza sprzedaż i redukuje zatrudniania w związku z bardzo wysokimi cenami drewna w Polsce. Lasy Państwowe, pomimo wyraźnych próśb ze strony przemysłu wynikających z głębokiego kryzysu gospodarczego, nie reagują w żaden sposób na te apele.

Przemysł drzewny wytyka brak aktywnych działań Rządu i odpowiednich regulacji prawnych, które stymulowałyby rozwój przemysłu drzewnego. Ogłoszony niedawno,15 marca br., „Pakiet pomocy dla przemysłu drzewnego” niestety nie przyniósł oczekiwanych odpowiedzi na apel branży o natychmiastową pomoc, której tak bardzo potrzebują teraz firmy branży drzewnej. W związku z tym, branża drzewna pilnie wzywa premiera Donalda Tuska o podjęcie natychmiastowych działań w tej sprawie.

Całość apelu do pobrania poniżej.

Zdjęcie: www.gov.pl

Galeria zdjęć

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy