Apel europejskiego przemysłu drzewnego o wsparcie w ramach Europejskiego Planu Naprawy Gospodarczej

W świetle oczekiwanego ogłoszenia przez Komisję Europejską, które ekosystemy biznesowe będą objęte Europejskim Planem Naprawy Gospodarczej (European Recovery Plan) i nową Strategią Przemysłową dla Europy (Industrial Strategy for Europe), partnerzy sektora leśnego przesłali do komisarza UE ds. rynku wewnętrznego Thierry’ego Bretona wniosek o włączenie Europejskigo Ekosystemu Przemysłu Leśnego (European Forest-based Industries Ecosystem) jako jeden z ekosystemów kwalifikujących się do wsparcia w ww. planie.

Sektor ten obejmuje ponad 420 000 przedsiębiorstw (20% całego sektora produkcyjnego w UE), 3,5 mln bezpośrednich pracowników (10% całkowitej siły roboczej w produkcji) i generuje roczny obrót w wysokości 520 mld euro, 3% PKB UE.

Podobnie jak większość sektorów przemysłu w UE, sektor został poważnie dotknięty przez kryzys spowodowany epidemią Covid-19: spadek popytu krajowego i zagranicznego, przerwanie łańcuchów dostaw i problemy logistyczne odbiły się na naszych branżach, które spodziewają się średnio 20% utraty obrotów w 2020 r .; niektóre części ekosystemu są poważniej dotknięte niż inne.

Niemniej jednak ekosystem przemysłu leśnego jest w wyjątkowej sytuacji, aby odzyskać swoją pozycję, postępując w sposób zgodny z celami zielonego ładu UE (EU Green Deal). W połączeniu z większością innych ekosystemów pomogłoby to również innym częściom gospodarki UE w jej dalszym rozwoju.

Razem sektory te opracowały już wizję dla Europy neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla do roku 2050 (Vision 2050) i mają znaczący pozytywny wpływ (w konserwatywnym obliczeniu równym 20% łącznych gazów cieplarnianych w UE) na zapobieganie emisji CO2 w przypadku gdy zastąpią paliwa, materiały i produkty na bazie surowców kopalnych.

Współsygnatariusze naszej propozycji, Eustafor, FECOF, FTP, CEPF, COPA-COCEGA, CEI-Bois, EPF, Cepi, Intergraf, EFIC i Bioenergy Europe, apelują o uznanie roli Europejskiego Ekosystemu Przemysłu Leśnego w przyszłym Europejskim Planie Naprawy Gospodarczej UE i Nowej Strategii Przemysłowej dla Europy.

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy