„Banknoty” opozycji antykomunistycznej w Polsce z lat 80. XX w.

Wobec 40. rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, 13 grudnia w Muzeum Papiernictwa, otwarta zostanie wystawa pt. „Banknoty” opozycji antykomunistycznej w Polsce z lat 80. XX w.

Mowa tu o tzw. cegiełkach, drukowanych przez podziemną Solidarność i inne nielegalne wówczas organizacje opozycyjne. Ich dystrybucja była jednym z elementów antykomunistycznej propagandy, a także sposobem pozyskiwania funduszy na działalność podziemnych formacji opozycyjnych. Cegiełki, robione były na wzór ówczesnych polskich banknotów obiegowych czy amerykańskich dolarów, a  wizerunki znanych Polaków, były na nich zastępowane karykaturami rządzących.

Pieniądze ze sprzedaży „banknotów” były przeznaczone na pomoc dla więzionych opozycjonistów oraz ich rodzin jak również na bieżącą działalność wydawniczą, lecz przede wszystkim stanowiły wyraz sprzeciwu dla panującej w naszym kraju rzeczywistość.

Inną formą walki podziemnej opozycji z komunistycznymi władzami było wykonywanie nadruków propagandowych na obiegowych banknotach.

Cegiełek wyprodukowanych w całej Polsce pojawiło się ok. 70 typów, jednak niektóre pojawiły się w kilku odmianach. Dziś, te najciekawsze, po 40 latach zostaną zaprezentowane w Muzeum Papiernictwa, dzięki uprzejmości Przemysława Ziemby – prezesa Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Banknoty te, będące symbolem walki o niepodległą Polskę, stanowią istotny element jego kolekcji.

Galeria zdjęć

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy