Branża papiernicza organizatorem II edycji „Paper Presents”

6 września, z inicjatywy Cepi, w hotelu Renaissance zlokalizowanym w bezpośrednim sąsiedztwie siedziby Parlamentu Europejskiego w Brukseli, zorganizowano wystawę „Paper Presents” – ekspozycję wyróżniających się osiągnięć europejskiego sektora celulozowo-papierniczego w dziedzinie mitygacji zmian klimatu oraz innowacji stymulujących zrównoważone działania firm na rzecz poszanowania środowiska. Uczestnikami wydarzenia były podmioty reprezentujące cały łańcuch wartości papieru.

Otwarcia wystawy dokonał Jori Ringman – dyr. gen. Cepi, który wyjaśnił cele przygotowanej ekspozycji, podziękował z uznaniem za zaangażowanie po stronie podmiotów uczestniczących w przedsięwzięciu, szczególnie w czasie relatywnie niesprzyjających okoliczności zewnętrznych, tzn. w dobie dynamicznie postępującego kryzysu. Zaznaczył, że powrót do kontynuowania imprezy (I edycja w 2019 r.) promującej dorobek europejskiego sektora P&P, pomimo napotykanych obiektywnie problemów po drodze, ma duże znaczenie dla kreowania pozytywnego wizerunku branży w szerokiej świadomości społecznej. Jest to tym istotniejsze, że przemysł papierniczy (energochłonny, kapitałochłonny) stoi przed nowymi wyzwaniami związanymi z regulacjami ambitnej polityki  klimatyczno-energetycznej UE oraz wyśrubowanymi celami Europejskiego Zielonego Ładu.

Następnie, głos w roli „key-note speaker’a” zabrała eurodeputowana Maria da Graca Carvalho (EPP) z Portugalii. Podkreśliła determinację przedsiębiorców realizujących działania na Jednolitym Rynku w implementowaniu celów polityki UE na poziomie operacyjnym, co niewątpliwie wpływa na podnoszenie konkurencyjności sektora celulozowo-papierniczego w Europie i na świecie. Przypomniała także o własnym wkładzie w kreowanie instrumentów i narzędzi sprzyjających przedsiębiorcom, rozwojowi innowacyjności. Było to widoczne szczególnie w okresie, gdy pełniła funkcję tzw. raportera PE w czasie definiowania ram wieloletniego programu UE „Horizon 2020”. W czasie realizacji mandatu w PE, eurodeputowana Carvalho, posiadająca także zaplecze akademickie, była cenioną doradczynią Carlosa Moedas’s – Komisarza UE ds. Badań, Nauki i Innowacyjności.

W miejscu ekspozycji zaproszeni goście i odwiedzający mogli zapoznać się z przykładami wdrożenia konkretnych rozwiązań, które zostały atrakcyjnie zaprezentowane przez 21 przedsiębiorców, pochodzących z 13 krajów w Europie. Zbiory promowały 40 innowacyjnych produktów, które opisano w okolicznościowym folderze, zredagowanym i wydanym przez Cepi. Organizatorzy zadbali o stworzenie odpowiedniej przestrzeni do interakcji wystawców z odwiedzającymi. Wśród odwiedzających teren ekspozycji byli m.in. eurodeputowani do Parlamentu Europejskiego, eksperci branżowi, przedstawiciele struktur branży papierniczej zrzeszeni w Cepi (członkowie rady dyrektorów stowarzyszeń narodowych Konfederacji), a także przedstawiciele innych branż łańcucha wartości papieru: FEFCO, ACE. W omawianym wydarzeniu nasze Stowarzyszenie reprezentował J. Turski (dyr. gen. SPP). Do grona eurodeputowanych, którzy zainteresowali się profilem ekspozycji „Paper Presents” i osobiście odwiedzili wystawę należał m.in. Tomasz Frankowski (EPP), a kilku innych deputowanych z Polski (3) reprezentowali asystenci MEPs-ów.

Galeria zdjęć

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy