CEPI dziękuje wszystkim pracownikom

CEPI i jego członkowie w całej Europie składają ogromne podziękowania swoim pracownikom gwarantującym ciągłą produkcję niezbędnych wyrobów oraz wszystkim operatorom zapewniającym dostawy w całej Europie.

Dzięki 180 000 naszych bezpośrednich pracowników ogromna większość zakładów papierniczych działa w UE: pracownicy przemysłu papierniczego zapewniają obywatelom dostęp do potrzebnych im artykułów higienicznych, zdrowotnych i żywnościowych podczas kryzysu COVID-19.

Nasi liderzy branży podjęli wszelkie niezbędne środki w celu zagwarantowania bezpieczeństwa i zdrowia swoich ludzi: podnieśliśmy zasady bezpieczeństwa i przyjęliśmy zmiany pracy, a także środki dystansowania społecznego, rozpoczęliśmy dialog ze związkami zawodowymi w celu dostosowania warunków pracy, uwzględniając ich obawy.

Nasz przemysł wspiera również walkę z COVID-19, produkując maski, materiały do ​​zestawów testowych lub filtry do urządzeń oddechowych. Wszystkie siły muszą zostać zjednoczone, aby wyprodukować w Europie tak potrzebne wyroby medyczne.

Cały artykuł można przeczytać w oświadczeniu prasowym na stronie CEPI: http://www.cepi.org/%23paperpeople

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy