COP-27 UNFCCC: światowy szczyt klimatyczny w Egipcie

W dniach 7-18.11.2022 r., w Szarm el-Szejk w Egipcie odbywały się debaty światowego szczytu klimatycznego, przeprowadzone pod auspicjami ONZ (COP-27 UNFCCC). Jednym z głównych tematów tegorocznego wydarzenia było finansowanie adaptacji i zapobiegania zmianom klimatu, zwłaszcza w krajach rozwijających się. W konferencji uczestniczyło ok. 45 tys. delegatów z 196 krajów. Już pierwszego dnia debaty doszło do konfliktu, w kwestii negocjacji dotyczących strat i zniszczeń wynikających ze zmian klimatu. W dużej mierze ich przebieg koncentrował się na próbie wyegzekwowania zadeklarowanych dotychczas obietnic krajom biedniejszym przez państwa bogate.

Gospodarze spotkania stron konferencji klimatycznej reprezentowali solidarnie stronę państw globalnego południa na naszej planecie, a zwłaszcza Afryki. Odczuwają one dolegliwości spowodowane zmianami klimatycznym w największym zakresie, podczas gdy same odpowiadają za negatywne skutki w relatywnie ograniczonym stopniu. Zwrócono uwagę m.in., że w okresie 8 ostatnich lat okazał się najcieplejszym od chwili rozpoczęcia badań temperatury powietrza na ziemi. Zebrane dane ilustrują, że ocieplenie to trwający od dawna trend, a większość wzrostów temperatury nastąpiła w ciągu ostatnich 40 lat. Niezależnie od szerokości geograficznej, w obecnym roku zarejestrowane zostały rekordowo wysokie temperatury oraz dynamicznie zachodzące anormalne zjawiska pogodowe, będące przyczynami licznych ofiar śmiertelnych, klęski pożarów, drastycznej suszy glebowej, głodu, skrajnie poważnych strat dobytku materialnego i pauperyzacji dotkniętych kataklizmami społeczności.

Jak zauważyło wielu uczestników lub obserwatorów COP-27, wiele z krajów deklarujących wcześniej redukcję poziomów emisji dwutlenku węgla w ramach narodowych celów klimatycznych, niestety nie zrealizowało ich w pełni z różnych powodów.

Finalna wersja porozumienia nie zawiera jednakże ogólnego, wiążącego zobowiązania do stopniowego wycofania wszystkich paliw kopalnych, ani też jasno  wyznaczonego celu, który prowadzić powinien do globalnego spadku emisji CO2 do 2025 roku. Natomiast za osiągnięcie zakończonego szczytu można uważać uzgodnienie dotyczące mechanizmu finansowania strat i szkód, jakie wywołują zjawiska będące konsekwencją zmian klimatycznych. Jego zasady zawiera dokument: Agreement on New “Loss and Damage” Fund for Vulnerable Countries.

Co należy podkreślić, Unia Europejska ponownie potwierdziła wolę utrzymania światowego przywództwa we wzmacnianiu ambicji polityki klimatycznej.

Wśród uczestników konferencji w Egipcie byli m.in. reprezentanci przemysłu papierniczego, aktywnie biorący udział w sesjach towarzyszących formalnemu programowi debat prowadzonych przez państwa – sygnatariuszy ramowej konwencji klimatycznej ONZ.

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy