Cyrkularne wybory dla konkurencyjnej biogospodarki UE – rozwijanie przyszłości opartej na obiegu zamkniętym

Nowa grupa 14 unijnych stowarzyszeń handlowych, w tym dostawców wysokiej jakości produktów drewnopochodnych, produktów i opakowań z papieru i tektury na bazie włókien oraz rozwiązań w zakresie energii odnawialnej, wspierana przez właścicieli i zarządców lasów w UE, zawiązała dziś międzysektorową koalicję. Celem koalicji jest przedstawienie decydentom politycznym UE ambitnej wspólnej wizji do 2030 r., a w dalszej perspektywie – wizji prowadzącej do przejścia na biogospodarkę opartą na obiegu zamkniętym.

Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, nadszedł czas, aby włączyć do polityki UE cyrkularną biogospodarkę jako w pełni zintegrowany, odporny europejski łańcuch wartości. Koalicja udostępniła publicznie dokument, w którym wyszczególniono wspólne wyzwania, potrzeby i rozwiązania. Wspiera ją również 6 kolejnych stowarzyszeń związanych z sektorem leśnym.

Jest to jak dotąd najszersza koalicja reprezentująca te łańcuchy wartości. Jej członkowie reprezentują łącznie 3% unijnego PKB, 520 mld euro obrotów i 20% przedsiębiorstw produkcyjnych. Stanowią one integralną część unijnej biogospodarki, wykorzystując lokalne materiały pochodzące z odnawialnych źródeł, produkowane i poddawane recyklingowi w Europie oraz stosując europejskie technologie. Ich wkład może jednak pójść znacznie dalej. Mają nadzieję współpracować z instytucjami UE w celu stworzenia sprzyjającego otoczenia politycznego dla swoich sektorów, aby wspólnie osiągnąć łagodzenie zmian klimatu równoważne 30% rocznych emisji CO2 w UE. W 2019 r. wartość ta wynosiła 20%.

Ambicje koalicji będą wymagały konsolidacji globalnego przywództwa UE jako dostawcy zrównoważonych i konkurencyjnych rozwiązań alternatywnych na dziś oraz innowacyjnych możliwości na przyszłość. Europejskie łańcuchy wartości oparte na drewnie i włóknach są powszechnie uważane za laboratorium przyszłej biogospodarki cyrkularnej.

Aby osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r. UE musi współpracować z koalicją, aby przyspieszyć wprowadzanie bioproduktów, zachęcać do inwestowania w ekologiczne technologie dla procesów produkcyjnych i łańcuchów dostaw oraz wspierać przejście na zrównoważoną konsumpcję, wprowadzając jednocześnie politykę mającą na celu zwiększenie konkurencyjności zrównoważonego przemysłu wytwórczego.

Na konkurencyjność całego przemysłu europejskiego wpłynął kryzys energetyczny i kwestie związane z dostawami surowców strategicznych. Produkty oparte na drewnie, produkty i opakowania z papieru i tektury na bazie włókien oraz rozwiązania w zakresie energii odnawialnej oferują odporność i zapewniają strategiczną autonomię i konkurencyjność Europy poprzez zrównoważone zarządzanie źródłami cennych surowców oraz surowcami wtórnymi i związanymi z nimi technologiami.

Więcej informacji na stronie http://www.cepi.org

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy