Debata Enel X Talks z udziałem A. Muskały

21 lipca 2020 r. odbyła się debata z serii Enel X Talks – „Koszty energii w polskim przemyśle – jak je obniżyć” organizowana przez portal WNP.PL. Podczas dyskusji omawiano następujące zagadnienia:

  • Czynniki kształtujące ceny energii (energetyka węglowa i energetyka odnawialna, rynek mocy, polityka klimatyczna UE i Zielony Ład);
  • Wpływ kosztów energii na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw;
  • Oczekiwania przemysłu wobec energetyki;
  • Usługa Demand Side Response i możliwości dodatkowego zarobku na rynku energii.

Uczestnikami debaty byli A. Muskała, prezes-elekt Stowarzyszenia Papierników Polskich, K. Kantyka, wiceprezes zarządu Polskiego Towarzystwa Gospodarczego, J. Misiejuk, dyrektor zarządzający Enel X oraz P. Kardaś, sekretarz generalny Związku Pracodawców „Polskie Szkło”.

  1. Muskała zaznaczyła, że Polska powinna mieć długofalową, systematycznie realizowaną politykę, która wpisuje się w cele unijne. Zwróciła również uwagę na fakt, iż nowa strategia ogłoszona w listopadzie 2019 r., tzw. „Green Deal” przyspiesza obecnie panujące trendy, a pandemia nie spowolniła dążenia w kierunku neutralności klimatycznej w 2050 r. W opinii Pani Prezes wątek transformacji energetycznej będzie jednym z najistotniejszych, które zadecydują o powodzeniu tych celów i to też zadecyduje o konkurencyjności naszego przemysłu, a Green Deal może się udać jeśli przemysł tę konkurencyjność zachowa. Wyzwaniem jest zaopatrywanie się w energię, której ślad węglowy jest wysoki, co przekłada się na ślad węglowy samych produktów.

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy