DGLP gospodarzem konsultacji z przemysłem drzewnym

6 lutego 2024 r. w siedzibie DGLP odbyło się spotkanie konsultacyjne nowo powołanego kierownictwa LP z przedstawicielami kluczowych organizacji branży drzewnej, a także z udziałem licznej rzeszy przedsiębiorców, prowadzących przemysłowy przerób drzewna pozyskiwanego z PGL LP. Nasze Stowarzyszenie reprezentowali: J. Turski (dyr. gen. SPP), J. Majewski (MM Kwidzyn). T. Brodecki i M. Szymczak (Mondi Świecie), M. Budnicki (Stora Enso Poland).  Spotkanie otworzył Witold Koss – dyr. gen. Lasów Państwowych. Głównym celem było omówienie reguł współpracy obydwu stron oraz wskazanie na trudności w dotychczasowych relacjach, co sprzyjać ma wypracowaniu transparentnego modelu na przyszłość. Istotnym zagadnieniem było wskazanie na skutki moratorium dotyczącego wstrzymania wycinki, wprowadzonego od 8.01.br. przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. W czasie wypowiedzi przedstawicieli struktur branżowych zgłoszone zostały konkretne postulaty, które zdaniem przemysłu warunkują utrzymanie stabilnej produkcji wyrobów końcowych.

Poniżej link umożliwiający odtworzenie całej dyskusji: https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/aktualnosci/spotkanie-kierownictwa-lasow-panstwowych-z-przemyslem-drzewnym

Ponadto, kilkuminutowy film z wypowiedziami wybranych osób (m.in. z wypowiedzią J. Turskiego, dyrektora generalnego SPP), przygotowanego przez Lasy Państwowe: https://www.youtube.com/watch?v=x7J0MS5Xs84

Zdjęcia: J. Turski (SPP)

Galeria zdjęć

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy