Dyplomatyczne Otwarcie Roku 2023

9 lutego 2023 r. w siedzibie Centrum Olimpijskiego PKOL w Warszawie, odbyła się 8 edycja Dyplomatycznego Otwarcia Roku ’23  – Diplomatic Opening of the Year 2023, zorganizowana przez Krajową Izbę Gospodarczą – KIG (Polish Chamber of Commerce). Spotkanie, w którym uczestniczyli liczni reprezentanci korpusu dyplomatycznego kilkudziesięciu państw  mających swoje przedstawicielstwa w Polsce, zrealizowano pod hasłem: „Towards a Brighter Future”. Z zaproszenia do udziału skorzystało kilkaset osób, wśród nich największą grupę stanowili przedsiębiorcy i organizacje branżowe, zrzeszone w strukturze KIG oraz samorządowcy z terenu całego kraju. Wśród obecnych byli także przedstawiciele instytucji państwowych szczebla centralnego i regionalnego, jednostek wspierających internacjonalizację polskich przedsiębiorstw poprzez promowanie relacji wzajemnych i wymiany handlowej, a także eksperci wspierający procesy inwestycyjne, wzrost konkurencyjności, innowacyjność w obszarze strategicznych dziedzin funkcjonowania gospodarki.

Z należytego szacunku dla miejsca spotkania w ramach programu DOR’23, organizatorzy wyrazili szczere zadowolenie z faktu nobilitowania jego rangi poprzez obecność kilku postaci, które zaliczane są powszechnie do legend polskiego sportu olimpijskiego: wśród nich piłkarze złotej drużyny trenera K. Górskiego (L. Ćmikiewicz, J. Kraska).

Honorowy patronat nad tegorocznym wydarzeniem objęły centralne organy administracji rządowej w Polsce: Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ), Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT). Strategicznymi partnerami przedsięwzięcia w tym roku byli włodarze samorządowi województw: mazowieckie, podkarpackie, podlaskie, śląskie. Ich reprezentanci przedstawili zebranym skondensowany pakiet informacji (werbalnie plus video-clips) o walorach swoich regionów oraz o gotowości do przyjęcia nowych inwestorów.  

W imieniu gospodarzy spotkania prowadzenie debaty powierzono amb. J. Drożdżowi, dyr. biura współpracy z zagranicą KIG. Otwarcia części oficjalnej dokonali wspólnie: A. Arendarski – prezydent honorowy KIG i M. Kłoczko – prezes, dyr. gen. KIG. Na scenę zaproszeni zostali specjalni goście wydarzenia, reprezentujący najwyższe organy władz państwowych. Przekazali oni organizatorom wyrazy uznania i podziękowania za dzieło kontynuowania imprezy, a przede wszystkim osiągnięcia sukcesów w partnerskiej i owocnej współpracy KIG-u z gremiami polityczno-rządowymi, w interesie przedsiębiorców w rozwoju relacji gospodarczych, handlowych i społeczno-kulturowych. W części inaugurującej przebieg programu uczestnicy wysłuchali okolicznościowych wystąpień, rozpoczynając od życzliwego przesłania A. Dudy – Prezydenta RP, wygłoszonego przez ministra P. Szrota – Szefa Gabinetu KPRP. Następnie  przekazano podziękowania i gratulacje w imieniu Premiera M. Morawieckiego oraz kierownictwa resortów patronujących wydarzeniu: MSZ i MFiPR.

Cała sala nagrodziła gromkim aplauzem obszerne wystąpienie, wygłoszone osobiście przez W. Budę – Ministra Rozwoju i Technologii. Po zakończeniu części oficjalnej, tegoroczne spotkanie zgodnie z  dotychczasową tradycją, było okazją do prowadzenia spotkań i rozmów kuluarowych.

W czasie przebiegu tegorocznego spotkania DOR’23 nasze Stowarzyszenie reprezentował J. Turski (dyr. gen. SPP).

Galeria zdjęć

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy