Ekskluzywny wywiad z CEPI: Nowa Strategia Leśna UE na 2030 r.

Dziś na posiedzeniu Parlamentu omawiana jest Strategia Leśna UE – warto pamiętać o szerszej roli, jaką lasy mogą odegrać dla społeczeństwa, cyrkularności i działań na rzecz klimatu.

W lipcu 2021 roku Komisja Europejska przedstawiła Nową Strategię Leśną UE na rok 2030, która jest kluczowym elementem realizacji Europejskiego Zielonego Ładu. Po opublikowaniu strategii i różnych aspektów, które ona porusza, wiele się o niej mówiło i dyskutowało, przy czym pojawiły się pewne spory dotyczące jej skuteczności czy wykonalności.

W ramach serii wywiadów na temat Strategii Leśnej, Votewatch Europe skontaktował się z Dyrektorem Generalnym CEPI (Konfederacja Europejskiego Przemysłu Papierniczego), Jori Ringmanem, aby zapytać o jego spostrzeżenia i opinie na ten temat.

Pytano m.in. czy Cepi podziela obawy w kwestii tego czy Nowa Strategia Leśna właściwie równoważy środowiskowe, ekonomiczne i społeczne aspekty lasów. Ponadto zwrócono uwagę, że chociaż papier jest postrzegany jako alternatywa dla tworzyw sztucznych w kontekście gospodarki cyrkulacyjnej, czasami pojawiają się spory dotyczące jego śladu ekologicznego. Jak według Cepi strategia ta wpłynie na sektor papierniczy?

Jori Ringman, wyczerpująco odpowiadał na wszystkie pytania. W swoich wypowiedziach podkreślił m.in., że niezamierzonym skutkiem wprowadzenia Strategii byłoby utrudnienie produkcji wyrobów z drewna, które wypierają materiały wysokoemisyjne, oraz wychwytywanie i magazynowanie węgla w biomateriałach. Podkreślił również, że ostatnie wnioski Rady UE dotyczące Strategii Leśnej dość dobrze odzwierciedlają naszą (Cepi) własną ocenę: kompleksowe ramy dla sektora leśnego powinny obejmować silne cele społeczno-gospodarcze. Jori Ringman zwrócił uwagę, że lasy nie powinny być wykorzystywane do kompensowania emisji w sektorach „trudnych do dekarbonizacji”. Cepi dostrzega ryzyko osłabienia ogólnych ambicji w zakresie dekarbonizacji gospodarki europejskiej poprzez nadmierne poleganie na leśnych pochłaniaczach, co byłoby nieefektywne i niesprawiedliwe. Ponadto dyrektor generalny Cepi dodał, że bardzo szczegółowe i nakazowe podejście do gospodarki leśnej narzucone na szczeblu UE będzie stanowiło nieproporcjonalne obciążenie dla europejskiego przemysłu leśnego i powiązanych z nim łańcuchów wartości.

Cały wywiad można przeczytać tu: https://www.votewatch.eu/blog/exclusive-interview-cepi/

Galeria zdjęć

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy