Europejski Kongres Gospodarczy z udziałem SPP

W dniach 25-27 kwietnia 2022 roku w siedzibie Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach odbyła się 14 edycja trzydniowej debaty, która obejmowała szerokie spektrum tematów gospodarczych, a także trendów kształtujących najbliższą przyszłość. Wśród licznych uczestników EKG reprezentujących zróżnicowane kręgi gospodarcze, społeczne, instytucjonalne i polityczno-decyzyjne byli także przedstawiciele naszego Stowarzyszenia. Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach każdego roku obejmuje wachlarz tematów gospodarczych w ich społecznym i politycznym kontekście.

W drugim dniu debat w gronie 8 prelegentów wystąpiła m.in. A. Muskała – Prezes SPP, która w ramach popołudniowego panelu „Gospodarka – Energia – Klimat” wypowiedziała się na temat funkcjonowania rynku energii w kontekście oddziaływania na kondycję branży papierniczej. Prezes SPP podkreśliła, że energia powinna być stabilna, w dobrej cenie i w jakiejś perspektywie niskoemisyjna. Zwróciła również uwagę, że; „W branży są obawy. To dla nas niespotykana sytuacja, na dodatek sami nie możemy jej zaradzić. Część naszych zakładów produkuje rzeczy pierwszej potrzeby np. higieniczne. Czy znów będą kolejki po papier?”.

Głosy innych panelistów nawiązywały również do rosnących kosztów energii i wpływu na konkurencyjność krajowych podmiotów. Podkreślono wzrost zainteresowania rozwojem własnych źródeł odnawialnych i energetyki rozproszonej, podając przykłady konkretnych działań na rzecz energooszczędności i poprawy efektywności energetycznej. Wskazano na możliwości zmiany dostawcy energii, usługi ESCO, umowy DSR oraz coraz bogatszą ofertę rozwiązań technologicznych i organizacyjnych dla biznesu.

28 kwietnia na łamach Pulsu Biznesu opublikowano artykuł „Węglowe aktywa zdefiniują rynek” w ramach relacji z XIV Europejskiego Kongresu Gospodarczego, w którym zwrócono uwagę, że w trakcie dyskusji na temat kształtu rynku energii jedyna przedstawicielka przemysłu – Aneta Muskała – apelowała o stabilność dostaw, dobre ceny i dekarbonizację polskiego prądu.

Galeria zdjęć

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy