Europejski przemysł zapewnia ciągłość zaopatrzenia w opakowania przeznaczone do transportu

Europejski przemysł zapewnia ciągłość zaopatrzenia w opakowania przeznaczone do transportu

18 marca 2020 r. Europejska Federacja Producentów Tektury Falistej (FEFCO) w treści otwartego komunikatu poinformowała opinię publiczną, że przedsiębiorcy tej branży zapewniają ciągłość zaopatrzenia w opakowania przeznaczone do transportu. Deklaracja ta ma szczególne znaczenie wobec powszechnego zagrożenia, spowodowanego zróżnicowanymi skutkami pandemii koronawirusa COVID-19.

A. Christ – sekretarz generalna FEFCO informuje, że zarówno partnerzy biznesowi jak i wszyscy potencjalni klienci, tj. odbiory opakowań z tektury falistej mogą liczyć na zaopatrzenie potrzeb rynku w wystarczającą ilość opakowań transportowych. Ma to szczególne wymowę w sytuacji koniecznego zachowania ciągłej podaży właściwych rodzajów opakowań, które przeznaczone są dla towarów mających krytyczne znaczenie w dobie kryzysu pandemii wirusa, tj: farmaceutyki, żywność i napoje, sprzęt medyczny.

Christ zaobserwowała, że w Europie większość przedsiębiorstw produkujących tekturę falistą oraz wytwórców opakowań z papieru i tektury – funkcjonuje w pełni w oparciu o dotychczas zainstalowane moce przerobu. Co więcej, na terenie niektórych krajów UE zanotowano zwiększenie skali produkcji, w odpowiedzi na dynamicznie zmieniający się popyt i sytuację na rynku spowodowaną szerzeniem się COVID-19 na naszym kontynencie.

W komunikacie FEFCO zawarto postulat zaadresowany do polityków i decydentów w państwach UE, aby wprowadzano bez zbędnej zwłoki stosowne do potrzeb regulacje, celem  ułatwienia swobodnego przepływu towarów w ruchu transgranicznym.

A. Christ przypomina także, że Komisja Europejska wydała specjalne Wytyczne (17.03.20 r), w sprawie skutecznego zarządzania granicami, ochrony zdrowia, przy jednoczesnym zachowaniu integralności rynku wewnętrznego – co ma na celu zapobieganie niedoborom sprzętu medycznego lub żywności

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy