Europejski zespół ds. szybkiego reagowania na koronawirusa

Komisja Europejska działa na wszystkich frontach, aby wspomóc zwalczanie epidemii koronawirusa (COVID-19). W związku z tym stale koordynuje swoje działania z państwami członkowskimi w celu wymiany informacji i oceny potrzeb oraz zapewnienia spójnego podejścia w całej UE.

Zadanie Komisji Europejskiej polega głównie na wspieraniu państw członkowskich w przezwyciężeniu kryzysu i wydawaniu zaleceń dotyczących wspólnego kierunku działań.

Komisja chce uniknąć podejmowania przez państwa członkowskie nieskoordynowanych, a nawet sprzecznych działań, które ostatecznie osłabiają wspólne wysiłki w walce z epidemią. Dlatego też niezbędna jest koordynacja i wydawanie zaleceń w obszarze zdrowia publicznego, a także transportu, kontroli granicznej, rynku wewnętrznego i handlu.

Komisja uruchomiła ARGUS, mechanizm koordynacji działań w sytuacjach kryzysowych. Komitet Koordynacji Kryzysowej spotyka się regularnie, aby zapewnić synergię działań wszystkich właściwych departamentów i służb Komisji oraz agencji UE. Przewodniczy mu komisarz Janez Lenarčič, który pełni funkcję Europejskiego Koordynatora Reagowania Kryzysowego.

Komisja utworzyła również na szczeblu politycznym zespół koordynacyjny ds. szybkiego reagowania, w skład którego wchodzi pięciu komisarzy odpowiedzialnych za obszary polityki najbardziej dotknięte pojawieniem się koronawirusa:


Prace koordynuje pięciu Komisarzy:

  •     Janez Lenarčič – zarządzanie kryzysowe
  •     Stella Kyriakides – kwestie dotyczące zdrowia
  •     Ylva Johansson – kwestie dotyczące granic
  •     Adina Vălean – mobilność
  •     Paolo Gentiloni – aspekty makroekonomiczne

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy