FEFCO publikuje Poradnik Najlepszych Praktyk w Zakresie Poprawy Efektywności Energetycznej

W połowie marca FEFCO oficjalnie ogłosiło wydanie Poradnika Najlepszych Praktyk w zakresie poprawy efektywności energetycznej. Praca ta jest wynikiem współpracy między Grupą Roboczą ds. Zrównoważonej Produkcji FEFCO oraz RISE Bioeconomy and Health.

Niniejszy podręcznik zawiera praktyczne wskazówki, prezentując zbiór sprawdzonych strategii i technik mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej w procesach produkcji i przetwarzania tektury falistej, zgodnie z mapą drogową neutralności klimatycznej FEFCO 2050.

Obejmuje on różne aspekty produkcji, przetwarzania i zarządzania energią, koncentrując się na krótkoterminowych rozwiązaniach, które można wdrożyć w ciągu 1-3 lat. Przyjmując zalecane działania opisane w podręczniku, producenci i przetwórcy tektury falistej mogą osiągnąć znaczne oszczędności energii, zmniejszyć emisję dwutlenku węgla i zwiększyć operacyjną efektywność energetyczną.

Niniejsza publikacja stanowi kluczowy moment dla zaangażowania branży tektury falistej w realizację Planu działania na rzecz neutralności klimatycznej FEFCO. Celem FEFCO jest wspieranie firm w ulepszaniu ich strategii efektywności energetycznej, przyczyniając się tym samym do zrównoważonej przyszłości.

Jak mówi Eleni Despotou, dyrektor generalny FEFECO, „Priorytetowe traktowanie efektywności energetycznej ma zasadnicze znaczenie dla wzmocnienia zarówno rentowności ekonomicznej, jak i zrównoważonego rozwoju środowiska w branży produkcji tektury falistej”.

Poradnik można pobrać bezpośrednio ze strony FEFCO: BEST PRACTICE HANDBOOK FOR IMPROVED ENERGY EFFICIENCY

Galeria zdjęć

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy