FEFCO zaktualizowało Międzynarodowy Standard GMP

FEFCO zaktualizowało Międzynarodowy Standard GMP (Good Manufacturing Practice) dla tektury falistej, a także procedurę akceptacji dla audytorów. Standardowe kryteria pozostają takie same. Aktualizacja zawiera niewielkie zmiany w celu dostosowania standardu do istniejących przepisów i innych norm.
Nastąpiła poważna zmiana w procedurze akceptacji w odniesieniu do ponownej certyfikacji audytorów i szkolenia uzupełniającego. Certyfikaty audytorów będą ważne przez 5 lat i muszą oni przeprowadzać co najmniej jeden audyt rocznie.
Zaktualizowany standard FEFCO GMP będzie obowiązywał od 1 listopada 2020 r. FEFCO przekaże informacje do wszystkich aktywnych audytorów z zaleceniem stosowania nowych wytycznych. FEFCO wkrótce zorganizuje webinar, aby objaśnić zaktualizowany standard i procedury.

Więcej na ten temat w poniższych dokumentach.

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy