„GreenSource” nowa inicjatywa CEPI i EPIS

Paper & Beyond 2020. Sourcing the Green Deal.

W dniach 17-18 listopada 2020 r. odbyła się konferencja zorganizowana przez CEPI pn. „Paper & Beyond”, w tym roku pod hasłem „Sourcing the Green Deal”. Podczas konferencji przedstawiono dokument pt. „Manifest Przemysłu 2030”, w którym skupiono się na trzech głównych kierunkach działań europejskiego przemysłu papierniczego:

  • zastępowanie produktów,
  • zrównoważona gospodarka leśna,
  • redukcja emisji w procesach produkcyjnych.

2030 to przełomowy rok dla dekarbonizacji Europy. Jest to rok, do którego Unia Europejska musi znacznie zmniejszyć swoje emisje, przynajmniej o 40%, a nawet o 55%, jeśli ma zostać przyjęty bardziej ambitny cel.

W każdym dziale przemysłu osiągnięcie tych wartości, szczególnie po kryzysie gospodarczym wywołanym pandemią, wymaga znacznych inwestycji w czyste i wydajne źródła energii, a także odnowionych ram politycznych otwierających rynek na zrównoważone produkty wykonane z materiałów odnawialnych.

„Europejski przemysł papierniczy ma do odegrania wyjątkową rolę w walce ze zmianami klimatycznymi, oferując natychmiastowe i niedrogie rozwiązania. Mamy wizję, w jaki sposób możemy wnieść swój wkład, i moglibyśmy zrobić jeszcze więcej dzięki odpowiedniemu otoczeniu regulacyjnemu. Nasz Manifest Przemysłu 2030, opublikowany dzisiaj, przedstawia sposoby, w jakie możemy zapewnić potencjał redukcji emisji dwutlenku węgla. Dzięki znacznemu i ukierunkowanemu wsparciu ze strony UE w ramach pakietu legislacyjnego dotyczącego Zielonego Ładu, czynniki te mogą odegrać kluczową rolę w redukcji emisji dwutlenku węgla, potencjalnie przekraczając już ambitne cele ”. skomentował Ignazio Capuano, przewodniczący Cepi, przy okazji premiery Manifestu podczas dorocznej konferencji Cepi w 2020 r., Paper and Beyond.

„Zielony Ład to nie tylko program polityczny Ursuli von der Leyen: to tsunami polityki i prawodawstwa, które głęboko zmieni biznes i przemysł – w tym nasz. To właśnie teraz decyduje się o naszej przyszłości! Nasz przemysł w Europie posunął się już bardzo daleko w swoich wysiłkach na rzecz dekarbonizacji i zrównoważonego rozwoju, pomimo różnic między firmami w zakresie procesów i produktów, a nawet w dostępie do zasobów ze względu na różne lokalizacje geograficzne. Jesteśmy teraz gotowi do podjęcia kolejnych kroków i jesteśmy pewni, że Unia Europejska dostrzeże wyjątkową wartość dodaną, jaką możemy wnieść” – powiedział Jori Ringman, dyrektor generalny Cepi.

Więcej informacji można przeczytać w notatce prasowej CEPI zamieszczonej w pliku poniżej.

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy