II posiedzenie WZ FORUM OEEG, Chorzów

21 czerwca br. w Chorzowie odbyło się II posiedzenie Walnego Zgromadzenia Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, którego organizatorem było biuro Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii (IEPiOE). Biuro wspiera połączone działania na rzecz poprawy warunków funkcjonowania przemysłu energochłonnego w ramach dobrowolnego porozumienia o współpracy, które w nowej formule sygnowane zostało przez struktury branżowe w drugiej połowie 2022 r. Wśród kilkunastu uczestników debaty reprezentujących interesy poszczególnych sektorów byli przedstawiciele branży papierniczej: R. Maciejak (Mondi Świecie) – członek zarządu Forum, J. Turski (dyr. gen. SPP) – członek rady programowej Forum.

Przebiegiem posiedzenia kierowali: H. Kaliś (prezes IEPiOE) – przewodniczący zarządu Forum oraz W. Kędziora (CIECH Group) – przewodniczący posiedzenia II Walnego Zgromadzenia. W rezultacie przeprowadzonej dyskusji, oceny przygotowanych materiałów obejmujących sprawozdanie z realizacji celów i sposobu finansowania wytyczonych zadań za ubiegły rok, zgodne z regulaminem, w trybie głosowań podjęto stosowne uchwały udzielając jednogłośnie absolutorium władzom Forum.

W szeregu wypowiedzi delegatów WZ dominującym wątkiem były komentarze odnoszące się do oceny zróżnicowanej sytuacji ekonomicznej, postrzeganej z perspektywy operatorów instalacji przemysłu energochłonnego w Polsce. Z dużym zadowoleniem przyjęto deklaracje MRiT dotyczące planu kontynuacji programu rządowego mającego na celu wsparcie polskich firm energochłonnych w ramach ustawy (z dn. 29.09.2022 r.) o zasadach realizacji wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022–2024 (Dz. U. poz. 2088). Ponadto, rozpatrywano kierunek nowelizacji przepisów dotyczących sposobu obliczania odpisu na Fundusz akumulujący, przychody ze sprzedaży gwarancji pochodzenia energii z OZE, a także umowy związane ze sprzedażą energii elektrycznej obejmujące instrumenty finansowe (ustawa z dn. 29.07.2005 r.).

Panu Ryszardowi Maciejakowi gratulujemy dołączenia do grona członków Zarządu Forum.

Galeria zdjęć

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy