IX Kongres Papierników Polskich

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Członków SPP  IX Kongres Papierników Polskich odbywa się w formie korespondencyjnej. Właśnie rozesłane zostały pocztą tradycyjną materiały kongresowe, w tym uchwały do przegłosowania. Przypominamy, że głosowanie odbywa się przez zakreślenie znakiem „X” tylko jednej wybranej kratki dla każdej uchwały i tylko w tym przypadku głos zostanie uznany za ważny.

Uchwały należy odsyłać pocztą do biura SPP w Łodzi w terminie do 10 lipca 2020 r. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. Dopuszcza się osobiste przekazanie do biura SPP w Łodzi uchwał w zaklejonej kopercie po wcześniejszym ustaleniu. Przekazanie musi być potwierdzone na kopercie przez pracownika biura (pieczątka, data, podpis).

Serdecznie zachęcamy do aktywnego udziału w głosowaniu.

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy